รวมทุกมิติการสื่อสารไว้ในที่เดียว

เรื่องราวความสำเร็จ

ไทยสมายล์ แอร์เวย์ส

ทรู ได้เข้ามาช่วยออกแบบและวางระบบการสื่อสารทั้งหมดของไทยสไมล์ แอร์เวย์ส ให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจการบิน นับตั้งแต่แพ็กเกจโทรฟรีในกลุ่มสำหรับโทรศัพท์สำนักงานและโทรศัพท์มือถือ ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านโทรศัพท์และค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ของบริษัท การติดตั้งอินเทอร์เน็ตและ WiFi ทำให้พนักงานเข้าใช้แอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย รวมไปถึงบริการศูนย์รับฝากข้อมูล ที่มีระบบรักษาความปลอดภัยโครงข่าย ช่วยลดต้นทุนค่าเช่าพื้นที่และค่าอุปกรณ์ นอกจากนี้ไทยสมายล์ แอร์เวย์ส ยังไว้วางใจใช้ระบบศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์จากทรูเพื่อลดการใช้ทรัพยากรบุคคลอีกด้วย

เสียงสะท้อนความประทับใจ