รวมทุกมิติการสื่อสารไว้ในที่เดียว

โทรศัพท์พื้นฐานสำหรับธุรกิจ (Business Voice)

ระบบโทรศัพท์สำนักงานคุณภาพสูงแบบดิจิทัล

สื่อสารด้วยเสียงผ่านโทรศัพท์แบบคมชัด ปลอดภัย
  • คุณภาพเสียงคมชัดสูง
  • สามารถใช้กับหัวโทรศัพท์ทั่วไป ที่ให้บริการโชว์เลขหมายโทรเข้า
  • รองรับการใช้งานร่วมกับเครื่องโทรสาร เครื่องรูดบัตรเครดิต และตู้สาขาได้
  • สามารถใช้ทั้งโทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ตได้บนสายเส้นเดียวกัน

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

ประหยัด
  • จำกัดวงเงินการใช้งาน เพื่อควบคุมค่าโทรให้อยู่ในงบ
ง่ายและสะดวก
  • รับรู้ค่าโทรภายในประเทศและต่างประเทศในบิลเดียว
  • เดินสายครั้งเดียว ใช้บริการได้ทั้งโทรศัพท์พื้นฐาน และอินเทอร์เน็ต
  • มาพร้อมบริการเสริมหลากหลาย เช่น การโอนสายไปโทรศัพท์มือถือ และบริการโชว์เบอร์ เป็นต้น
ลดความเสี่ยง
  • ปลอดภัยจากการดักฟัง เพราะเป็นสัญญาณระบบดิจิทัล
  • ระงับการโทรไปต่างประเทศเพื่อป้องกันการลักลอบใช้งานได้