รวมทุกมิติการสื่อสารไว้ในที่เดียว

Virtual Network (SSL VPN)

บริการเข้าถึงฐานข้อมูลองค์กรอย่างปลอดภัยได้จากทุกที่ แม้ไม่ได้นั่งอยู่ในสำนักงานก็ตาม

ลดข้อจำกัดเรื่องสถานที่ ให้การทำงานดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง
  • รองรับการใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์มาตรฐานที่หลากหลาย
  • มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากระบบระบุให้มีการยืนยันการเข้ารหัส
  • สะดวกในการเพิ่ม-ลดสิทธิ์การเข้าถึงฐานข้อมูลของคู่ค้าทางธุรกิจ
  • ตั้งค่าสิทธิ์การใช้งานของพนักงานได้ตามต้องการ

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

ประหยัด
  • ไม่ต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์เอง
ง่ายและสะดวก
  • องค์กรธุรกิจทั่วไปที่เน้นพนักงานภาคสนาม หรือ ปฏิบัติงานนอกสถานที่

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

องค์กรธุรกิจทั่วไปที่เน้นพนักงานภาคสนาม หรือปฏิบัติงานนอกสถานที่