รวมทุกมิติการสื่อสารไว้ในที่เดียว

SME สปีด บูส
SME ไซส์ S
SME ไซส์ M
SME ไซส์ L

ฟรี! อัพสปีดเน็ตแรงทั้งกลางวัน/กลางคืน
ถึง 30 มิถุนายน เมื่อสมัคร
ภายใน 31 พฤษภาคมนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม โทร 1239 กด 1
799บาท ต่อเดือน
ความเร็วดาวน์โหลด/
อัพโหลดสูงสุด
100Mbps
เมื่อรับสิทธิ
อัพความเร็วครบ
สปีดดาวน์โหลด/อัพโหลด
ในช่วงกลางคืน
จะอยู่ที่ 30 Mbps
ได้ 1 เบอร์
ค่าโทร 600 บาท/เดือน
บริการซ่อมด่วน ภายใน 24 ชั่วโมง
สิทธิพิเศษ
 • สมัครแพ็กเกจรับฟรี
 • ค่าแรกเข้า
 • ค่าติดตั้งและเดินสาย
1,199บาท ต่อเดือน
ความเร็วดาวน์โหลด/
อัพโหลดสูงสุด
200Mbps
เมื่อรับสิทธิ
อัพความเร็วครบ
สปีดดาวน์โหลด/อัพโหลด
ในช่วงกลางคืน
จะอยู่ที่ 50 Mbps
ได้ 1 เบอร์
ค่าโทร 750 บาท/เดือน
บริการซ่อมด่วน ภายใน 24 ชั่วโมง
สิทธิพิเศษ
 • สมัครแพ็กเกจรับฟรี
 • ค่าแรกเข้า
 • ค่าติดตั้งและเดินสาย
1,999บาท ต่อเดือน
ความเร็วดาวน์โหลด/
อัพโหลดสูงสุด
300Mbps
เมื่อรับสิทธิ
อัพความเร็วครบ
สปีดดาวน์โหลด/อัพโหลด
ในช่วงกลางคืน
จะอยู่ที่ 100 Mbps
ได้ 1 เบอร์
ค่าโทร 750 บาท/เดือน
บริการซ่อมด่วน ภายใน 24 ชั่วโมง
สิทธิพิเศษ
 • สมัครแพ็กเกจรับฟรี
 • ค่าแรกเข้า
 • ค่าติดตั้งและเดินสาย

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ราคาสุดคุ้มสำหรับธุรกิจ SME

รายละเอียดเพิ่มเติม โทร 1239 กด 1
699บาท ต่อเดือน
ความเร็วดาวน์โหลดสูงสุด 30Mbps
ความเร็วอัพโหลดสูงสุด10Mbps
ได้ 1 เบอร์
ค่าโทร 200 บาท/เดือน
บริการซ่อมด่วน ภายใน 24 ชั่วโมง
สิทธิพิเศษ
 • สมัครแพ็กเกจรับฟรี
 • ค่าแรกเข้า
 • ค่าติดตั้งค่าเดินสาย และสิทธิ์ยืม WiFi router 4 port
ฟรี! เพิ่มความเร็วเน็ต
& ค่าโทรจากปกติ
นาน 4 เดือน
เพิ่มความเร็วดาวน์โหลดเป็น
50 Mbps
เพิ่มความเร็วอัพโหลดเป็น
20 Mbps
เพิ่มค่าโทรเป็น
300 บาท/เดือน/เบอร์
799บาท ต่อเดือน
ความเร็วดาวน์โหลดสูงสุด 50Mbps
ความเร็วอัพโหลดสูงสุด20Mbps
ได้ 1 เบอร์
ค่าโทร 300 บาท/เดือน/เบอร์
บริการซ่อมด่วน ภายใน 24 ชั่วโมง
สิทธิพิเศษ
 • สมัครแพ็กเกจรับฟรี
 • ค่าแรกเข้า
 • ค่าติดตั้งค่าเดินสาย และสิทธิ์ยืม WiFi router 4 port
ฟรี! เพิ่มความเร็วเน็ต
& ค่าโทรจากปกติ
นาน 4 เดือน
เพิ่มความเร็วดาวน์โหลดเป็น
70 Mbps
เพิ่มความเร็วอัพโหลดเป็น
30 Mbps
เพิ่มค่าโทรเป็น
500 บาท/เดือน/เบอร์
1,099บาท ต่อเดือน
ความเร็วดาวน์โหลดสูงสุด 100Mbps
ความเร็วอัพโหลดสูงสุด30Mbps
ได้ 1 เบอร์
ค่าโทร 600 บาท/เดือน/เบอร์
บริการซ่อมด่วน ภายใน 24 ชั่วโมง
สิทธิพิเศษ
 • สมัครแพ็กเกจรับฟรี
 • ค่าแรกเข้า
 • ค่าติดตั้งค่าเดินสาย และสิทธิ์ยืม WiFi router 4 port
ฟรี! เพิ่มความเร็วเน็ต
& ค่าโทรจากปกติ
นาน 4 เดือน
เพิ่มความเร็วดาวน์โหลดเป็น
200 Mbps
เพิ่มความเร็วอัพโหลดเป็น
50 Mbps
เพิ่มค่าโทรเป็น
750 บาท/เดือน/เบอร์
1,399บาท ต่อเดือน
ความเร็วดาวน์โหลดสูงสุด 200Mbps
ความเร็วอัพโหลดสูงสุด50Mbps
ได้ 1 เบอร์
ค่าโทร 750 บาท/เดือน/เบอร์
บริการซ่อมด่วน ภายใน 24 ชั่วโมง
สิทธิพิเศษ
 • สมัครแพ็กเกจรับฟรี
 • ค่าแรกเข้า
 • ค่าติดตั้งค่าเดินสาย และสิทธิ์ยืม WiFi router 4 port
ฟรี! เพิ่มความเร็วเน็ต
& ค่าโทรจากปกติ
นาน 4 เดือน
เพิ่มความเร็วดาวน์โหลดเป็น
300 Mbps
เพิ่มความเร็วอัพโหลดเป็น
70 Mbps
1,999บาท ต่อเดือน
ความเร็วดาวน์โหลดสูงสุด 300Mbps
ความเร็วอัพโหลดสูงสุด70Mbps
ได้ 1 เบอร์
ค่าโทร 750 บาท/เดือน/เบอร์
บริการซ่อมด่วน ภายใน 24 ชั่วโมง
สิทธิพิเศษ
 • สมัครแพ็กเกจรับฟรี
 • ค่าแรกเข้า
 • ค่าติดตั้งค่าเดินสาย และสิทธิ์ยืม WiFi router 4 port

อินเทอร์เน็ตคุณภาพ พร้อมบริการ Fixed IP
เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกิจที่มากกว่า

รายละเอียดเพิ่มเติม โทร 1239 กด 1
1,299บาท ต่อเดือน
ความเร็วดาวน์โหลดสูงสุด 20Mbps
ความเร็วอัพโหลดสูงสุด5Mbps
ได้ 2 เบอร์
ค่าโทร 250 บาท/เดือน/เบอร์
บริการซ่อมด่วน ภายใน 12 ชั่วโมง
สิทธิพิเศษ
 • สมัครแพ็กเกจรับฟรี
 • ค่าแรกเข้า
 • ค่าติดตั้งค่าเดินสาย และสิทธิ์ยืม WiFi router 4 port
 • Fixed IP Address เพิ่มประโยชน์ในการทำธุรกิจได้มากกว่า
 • สิทธิ์ยืมเครื่องขยายสัญญาณ WiFi - Humax Quantum T3A AC1200
ฟรี! เพิ่มความเร็วเน็ต
& ค่าโทรจากปกติ
นาน 4 เดือน
เพิ่มความเร็วดาวน์โหลดเป็น
30 Mbps
เพิ่มความเร็วอัพโหลดเป็น
5 Mbps
เพิ่มค่าโทรเป็น
350 บาท/เดือน/เบอร์
1,899บาท ต่อเดือน
ความเร็วดาวน์โหลดสูงสุด 30Mbps
ความเร็วอัพโหลดสูงสุด5Mbps
ได้ 2 เบอร์
ค่าโทร 350 บาท/เดือน/เบอร์
บริการซ่อมด่วน ภายใน 12 ชั่วโมง
สิทธิพิเศษ
 • สมัครแพ็กเกจรับฟรี
 • ค่าแรกเข้า
 • ค่าติดตั้งค่าเดินสาย และสิทธิ์ยืม WiFi router 4 port
 • Fixed IP Address เพิ่มประโยชน์ในการทำธุรกิจได้มากกว่า
 • สิทธิ์ยืมเครื่องขยายสัญญาณ WiFi - Humax Quantum T3A AC1200
ฟรี! เพิ่มความเร็วเน็ต
& ค่าโทรจากปกติ
นาน 4 เดือน
เพิ่มความเร็วดาวน์โหลดเป็น
50 Mbps
เพิ่มความเร็วอัพโหลดเป็น
10 Mbps
เพิ่มค่าโทรเป็น
600 บาท/เดือน/เบอร์
3,799บาท ต่อเดือน
ความเร็วดาวน์โหลดสูงสุด 50Mbps
ความเร็วอัพโหลดสูงสุด10Mbps
ได้ 2 เบอร์
ค่าโทร 600 บาท/เดือน/เบอร์
บริการซ่อมด่วน ภายใน 12 ชั่วโมง
สิทธิพิเศษ
 • สมัครแพ็กเกจรับฟรี
 • ค่าแรกเข้า
 • ค่าติดตั้งค่าเดินสาย และสิทธิ์ยืม WiFi router 4 port
 • Fixed IP Address เพิ่มประโยชน์ในการทำธุรกิจได้มากกว่า
 • สิทธิ์ยืมเครื่องขยายสัญญาณ WiFi - Humax Quantum T3A AC1200
ฟรี! เพิ่มความเร็วเน็ต
& ค่าโทรจากปกติ
นาน 4 เดือน
เพิ่มความเร็วดาวน์โหลดเป็น
100 Mbps
เพิ่มความเร็วอัพโหลดเป็น
30 Mbps
เพิ่มค่าโทรเป็น
750 บาท/เดือน/เบอร์
5,999บาท ต่อเดือน
ความเร็วดาวน์โหลดสูงสุด 100Mbps
ความเร็วอัพโหลดสูงสุด30Mbps
ได้ 2 เบอร์
ค่าโทร 750 บาท/เดือน/เบอร์
บริการซ่อมด่วน ภายใน 12 ชั่วโมง
สิทธิพิเศษ
 • สมัครแพ็กเกจรับฟรี
 • ค่าแรกเข้า
 • ค่าติดตั้งค่าเดินสาย และสิทธิ์ยืม WiFi router 4 port
 • Fixed IP Address เพิ่มประโยชน์ในการทำธุรกิจได้มากกว่า
 • สิทธิ์ยืมเครื่องขยายสัญญาณ WiFi - Humax Quantum T3A AC1200

ที่สุดแห่งอินเทอร์เน็ตเพื่อธุรกิจ
พร้อมบริการ Fixed IP และสิทธิพิเศษอื่นๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม โทร 1239 กด 1
2,900บาท ต่อเดือน
ความเร็วดาวน์โหลดสูงสุด 20Mbps
ความเร็วอัพโหลดสูงสุด7Mbps
ได้ 2 เบอร์
ค่าโทร 250 บาท/เดือน/เบอร์
บริการซ่อมด่วน ภายใน 8 ชั่วโมง
สิทธิพิเศษ
 • สมัครแพ็กเกจรับฟรี
 • ค่าแรกเข้า
 • ค่าติดตั้งค่าเดินสาย และสิทธิ์ยืม WiFi router 4 port
 • Fixed IP Address เพิ่มประโยชน์ในการทำธุรกิจได้มากกว่า
 • สิทธิ์ยืมเครื่องขยายสัญญาณ WiFi - Humax Quantum T3A AC1200
 • เครื่องพิมพ์เลเซอร์ แบบมัลติฟังก์ชั่น Fuji Xerox
ฟรี! เพิ่มความเร็วเน็ต
& ค่าโทรจากปกติ
นาน 4 เดือน
เพิ่มความเร็วดาวน์โหลดเป็น
30 Mbps
เพิ่มความเร็วอัพโหลดเป็น
10 Mbps
เพิ่มค่าโทรเป็น
350 บาท/เดือน/เบอร์
3,400บาท ต่อเดือน
ความเร็วดาวน์โหลดสูงสุด 30Mbps
ความเร็วอัพโหลดสูงสุด10Mbps
ได้ 2 เบอร์
ค่าโทร 350 บาท/เดือน/เบอร์
บริการซ่อมด่วน ภายใน 8 ชั่วโมง
สิทธิพิเศษ
 • สมัครแพ็กเกจรับฟรี
 • ค่าแรกเข้า
 • ค่าติดตั้งค่าเดินสาย และสิทธิ์ยืม WiFi router 4 port
 • Fixed IP Address เพิ่มประโยชน์ในการทำธุรกิจได้มากกว่า
 • สิทธิ์ยืมเครื่องขยายสัญญาณ WiFi - Humax Quantum T3A AC1200
 • เครื่องพิมพ์เลเซอร์ แบบมัลติฟังก์ชั่น Fuji Xerox
ฟรี! เพิ่มความเร็วเน็ต
& ค่าโทรจากปกติ
นาน 4 เดือน
เพิ่มความเร็วดาวน์โหลดเป็น
50 Mbps
เพิ่มความเร็วอัพโหลดเป็น
20 Mbps
เพิ่มค่าโทรเป็น
600 บาท/เดือน/เบอร์
5,400บาท ต่อเดือน
ความเร็วดาวน์โหลดสูงสุด 50Mbps
ความเร็วอัพโหลดสูงสุด20Mbps
ได้ 2 เบอร์
ค่าโทร 600 บาท/เดือน/เบอร์
บริการซ่อมด่วน ภายใน 8 ชั่วโมง
สิทธิพิเศษ
 • สมัครแพ็กเกจรับฟรี
 • ค่าแรกเข้า
 • ค่าติดตั้งค่าเดินสาย และสิทธิ์ยืม WiFi router 4 port
 • Fixed IP Address เพิ่มประโยชน์ในการทำธุรกิจได้มากกว่า
 • สิทธิ์ยืมเครื่องขยายสัญญาณ WiFi - Humax Quantum T3A AC1200
 • เครื่องพิมพ์เลเซอร์ แบบมัลติฟังก์ชั่น Fuji Xerox
ฟรี! เพิ่มความเร็วเน็ต
& ค่าโทรจากปกติ
นาน 4 เดือน
เพิ่มความเร็วดาวน์โหลดเป็น
100 Mbps
เพิ่มความเร็วอัพโหลดเป็น
50 Mbps
เพิ่มค่าโทรเป็น
700 บาท/เดือน/เบอร์
9,000บาท ต่อเดือน
ความเร็วดาวน์โหลดสูงสุด 100Mbps
ความเร็วอัพโหลดสูงสุด50Mbps
ได้ 2 เบอร์
ค่าโทร 750 บาท/เดือน/เบอร์
บริการซ่อมด่วน ภายใน 8 ชั่วโมง
สิทธิพิเศษ
 • สมัครแพ็กเกจรับฟรี
 • ค่าแรกเข้า
 • ค่าติดตั้งค่าเดินสาย และสิทธิ์ยืม WiFi router 4 port
 • Fixed IP Address เพิ่มประโยชน์ในการทำธุรกิจได้มากกว่า
 • สิทธิ์ยืมเครื่องขยายสัญญาณ WiFi - Humax Quantum T3A AC1200
 • เครื่องพิมพ์เลเซอร์ แบบมัลติฟังก์ชั่น Fuji Xerox