รวมทุกมิติการสื่อสารไว้ในที่เดียว

เรื่องราวความสำเร็จ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในฐานะที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซื้อ ขายหลักทรัพย์ของประเทศ จึงต้องอาศัยระบบไอทีที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงเพื่อให้การซื้อขายหลักทรัพย์ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและทันท่วงทีแม้จะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งในช่วงที่เกิดเหตุการณ์มหาอุทกภัยเมื่อปี พ.ศ. 2554 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ยังสามารถดำเนินการซื้อขายต่อไปได้เต็ม 100% แบบไม่มีสะดุดด้วยแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญจากทรู

บริษัท บัฟ (ประเทศไทย) จำกัด

เพื่อเพิ่มความได้เปรียบในตลาดธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ที่มีการแข่งขันกันสูงนั้น บัฟ (ประเทศไทย) ได้ให้ทรูเข้ามาปรับปรุงกระบวนการขอสินเชื่อเช่าซื้อทั้งหมด โดยนำเอาโซลูชันเพื่อธุรกิจมาเสริมประสิทธิภาพความรวดเร็วและความถูกต้องแม่นยำ ตั้งแต่กระบวนการตรวจสอบลูกค้า อนุมัติสินเชื่อ การเก็บข้อมูล และการติดตามหนี้ เทคโนโลยีจากทรูช่วยให้ บัฟ (ประเทศไทย) เติบโตอย่างก้าวกระโดดจนปัจจุบันมี 27 สาขาทั่วประเทศและมีพนักงานมากกว่า 500 คน ซึ่งการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในองค์กรที่มีจำนวนพนักงานมากเช่นนี้ บัฟ (ประเทศไทย) ได้เลือกใช้ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์สื่อสารของพนักงาน เพื่อเพิ่มความสะดวกในการจัดการระดับสิทธิ์การใช้งาน และป้องกันการติดตั้งโปรแกรมแปลกปลอมบนอุปกรณ์ขององค์กร

เสียงสะท้อนความประทับใจ