รวมทุกมิติการสื่อสารไว้ในที่เดียว

เรื่องราวความสำเร็จ

โรงพยาบาลกรุงเทพ

โรงพยาบาลกรุงเทพ ที่มีสาขามากกว่า 40 แห่งทั่วประเทศใช้บริการอินเทอร์เน็ตจากทรู มาเสริมประสิทธิภาพในการเข้าถึงและส่งต่อข้อมูลทั้งภายในโรงพยาบาลและระหว่างสาขา เพื่อให้แพทย์ทำการรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง ทันท่วงที มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

เสียงสะท้อนความประทับใจ