รวมทุกมิติ การสื่อสารไว้ในที่เดียว

บริการควบคุมค่าใช้โทรศัพท์มือถือองค์กร
(Business Mixed Pay)

สะดวกทั้งองค์กรและพนักงาน ที่ต้องการจัดการค่าโทร ตอบโจทย์การใช้งานทั้งแบบธุรกิจและส่วนตัวในซิมเดียว

มั่นใจ ช่วยให้องค์กรควบคุมค่าใช้บริการมือถือได้ 100%
  • สามารถเลือกแพ็กเกจมือถือ แบบรายเดือน ให้กับพนักงานได้ตามงบประมาณขององค์กร
  • เพิ่มอิสระให้พนักงานสามารถเติมเงิน เพื่อใช้งานเบอร์มือถือเดียวกันกับขององค์กร สำหรับการโทรและใช้เน็ตแบบส่วนตัวได้
  • ตรวจสอบค่าใช้บริการส่วนของพนักงานได้เอง ผ่านแอปพลิเคชันและบริการข้อความ USSD

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

ควบคุมค่าใช้จ่าย
  • มั่นใจได้ว่า ค่าใช้บริการโทรศัพท์มือถือจะไม่เกินงบประมาณที่บริษัทตั้งไว้