รวมทุกมิติการสื่อสารไว้ในที่เดียว

แอปพลิเคชันการสื่อสารภายในองค์กร
(TrueBusiness Connect)

ตัวช่วยที่ใช่ สำหรับพัฒนาการสื่อสารระหว่างทีมงานและกับองค์กร

เชื่อมโยงพนักงานในองค์กรให้ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น
  • รองรับการส่งข้อความแชท ประชุมออนไลน์ผ่านเสียง (Voice Call) หรือวิดีโอ (Video Call) ได้ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล
  • แจ้งข่าวสำคัญขององค์กร พร้อมเช็คสถานะการเปิดอ่านแล้วได้ทันที
  • ค้นหารายชื่อพนักงานในองค์กร พร้อมเบอร์ติดต่อได้โดยง่าย
  • สร้างแบบฟอร์มออนไลน์ เช่น คำขออนุมัติ ใบสั่งงาน เพื่อช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
  • มอบหมายและติดตามความคืบหน้าของงานได้
  • จัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ สามารถเข้าใช้งานได้ตลอดเวลา

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

ประหยัด
  • ไม่ต้องลงทุนระบบด้วยตนเอง
ง่ายและสะดวก
  • เข้าใช้แอปพลิเคชันได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านอินเทอร์เน็ต
ลดความเสี่ยง
  • มั่นใจได้ในความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยการเข้ารหัสแบบ AES-256

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

องค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่