รวมทุกมิติการสื่อสารไว้ในที่เดียว

แอปพลิเคชันติดตามการให้บริการ
(True Delivery Tracker)

รับรู้ทุกสถานะของการให้บริการลูกค้านอกสถานที่

บริหารงานแบบมืออาชีพ ตรวจสอบข้อมูลได้ Real-Time
  • ระบุเส้นทาง และตำแหน่งของยานพาหนะ ผ่านระบบ GPS
  • เก็บข้อมูลประวัติเส้นทางการเดินทางของพนักงาน เพื่อตรวจสอบได้สูงสุด 90 วัน
  • บริหารการทำงานของพนักงานได้อย่างง่ายดายผ่าน Dashboard
  • มอบหมายและสั่งการ ได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านแอปพลิเคชันที่ผสานการทำงานร่วมกับระบบคลาวด์
  • มีระบบยืนยันการส่งมอบสินค้า และบริการด้วยลายเซ็นพร้อมภาพถ่าย (Proof of delivery: POD) สำหรับใช้เป็นหลักฐาน

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

ประหยัด
  • ไม่จำเป็นต้องลงทุนระบบด้วยตนเอง
เพิ่มประสิทธิภาพ
  • มอบหมาย และปรับเปลี่ยนคำสั่งให้พนักงานส่งของได้ทันทีตามความเหมาะสม
ลดความเสี่ยง
  • มีข้อมูลและหลักฐานการจัดส่งให้ลูกค้า ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ และลดข้อขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

ธุรกิจขนส่งและกระจายสินค้าขนาดเล็กถึงกลาง

ธุรกิจที่ให้บริการ ณ สถานที่ของลูกค้า เช่น บริการจัดส่งเอกสาร ซ่อมบำรุง ทำความสะอาด