รวมทุกมิติการสื่อสารไว้ในที่เดียว

โทรศัพท์พื้นฐานสำหรับธุรกิจ (Business Voice)

ระบบโทรศัพท์สำนักงานคุณภาพสูงแบบดิจิทัล

สื่อสารด้วยเสียงผ่านโทรศัพท์แบบคมชัด ปลอดภัย
 • คุณภาพเสียงคมชัดสูง
 • สามารถใช้กับหัวโทรศัพท์ทั่วไป ที่ให้บริการโชว์เลขหมายโทรเข้า
 • รองรับการใช้งานร่วมกับเครื่องโทรสาร เครื่องรูดบัตรเครดิต และตู้สาขาได้
 • สามารถใช้ทั้งโทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ตได้บนสายเส้นเดียวกัน

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

ประหยัด
 • จำกัดวงเงินการใช้งาน เพื่อควบคุมค่าโทรให้อยู่ในงบ
ง่ายและสะดวก
 • รับรู้ค่าโทรภายในประเทศและต่างประเทศในบิลเดียว
 • เดินสายครั้งเดียว ใช้บริการได้ทั้งโทรศัพท์พื้นฐาน และอินเทอร์เน็ต
 • มาพร้อมบริการเสริมหลากหลาย เช่น การโอนสายไปโทรศัพท์มือถือ และบริการโชว์เบอร์ เป็นต้น
ลดความเสี่ยง
 • ปลอดภัยจากการดักฟัง เพราะเป็นสัญญาณระบบดิจิทัล
 • ระงับการโทรไปต่างประเทศ
  เพื่อป้องกันการลักลอบใช้งานได้