รวมทุกมิติการสื่อสารไว้ในที่เดียว

โซลูชันเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการในห้องพัก
(True LivingTECH Intelligence)

ยกระดับทุกการเข้าพักของลูกค้าให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

เพิ่มความคล่องตัวให้งานโรงพยาบาล เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้เข้าพักได้อย่างรวดเร็ว
 • เลือกวิธีให้ผู้เข้าพักและครอบครัวเข้าถึงบริการต่างๆ ของโรงพยาบาล
  • ผ่านแท็บเล็ตในห้องพัก
  • ใช้มือถือสแกน QR code
 • มีแพลตฟอร์มสำหรับผู้เข้าพักเพื่อรับบริการต่างๆ
  • รวมเบอร์ติดต่อภายใน
  • บริการเรียกพยาบาล
  • บริการเรียกแม่บ้าน
  • บริการสั่งอาหาร
  • รับชมความบันเทิงทั้งหนังและทีวี
  • ติดต่อหมอหรือพยาบาลได้ทันที ผ่านข้อความ เสียง หรือวีดีโอ
  • ดูโปรโมชั่น รวมถึงแพ็กเกจต่างๆ ของโรงพยาบาล
 • รองรับภาษาสากลทั่วโลก
 • สร้างแบบสอบถามหรือข้อคิดเห็นหลังใช้บริการ
 • มีระบบรายงานผลการใช้งานแพลตฟอร์มทั้งหมด สามารถนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เข้าพัก

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

ประหยัด
 • ลดการใช้กระดาษ
รวดเร็ว
 • อัปเดตข่าวสารต่างๆ โปรโมชั่น หรือแพ็กเกจ ที่ต้องการได้ทันที
ปรับเปลี่ยนตามต้องการ
 • แต่ละโรงพยาบาลสามารถปรับเปลี่ยนข้อความ เนื้อหา โลโก้และภาพให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของตนเอง
เพิ่มประสิทธิภาพ
 • ช่วยลดปัญหาด้านการสื่อสารกับผู้เข้าพักต่างชาติที่สื่อสารด้วยภาษาที่สาม
 • สร้างแผนการตลาด และข้อเสนอที่ตรงกับความต้องการของผู้เข้าพัก ช่วยเพิ่มยอดขายได้มากขึ้น
ลดความเสี่ยง
 • พนักงานกับผู้เข้าพักไม่จำเป็นต้องสื่อสารกันแบบซึ่งหน้า เพื่อให้เป็นไปตามการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

ธุรกิจที่พักอาศัย

ธุรกิจโรงแรม
และการท่องเที่ยว

โรงพยาบาล