รวมทุกมิติการสื่อสารไว้ในที่เดียว

โซลูชันเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการในห้องพัก
(True LivingTECH Intelligence)

ยกระดับทุกการเข้าพักของลูกค้าให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

เพิ่มความคล่องตัวให้งานโรงแรม เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
 • เลือกวิธีให้ลูกค้าเข้าถึงบริการต่างๆ ของโรงแรม
  • ผ่านแท็บเล็ตในห้องพัก
  • ใช้มือถือสแกน QR code
 • มีแพลตฟอร์มสำหรับผู้เข้าพักเพื่อรับบริการต่างๆ
  • รวมเบอร์ติดต่อภายใน
  • บริการเรียกรูมเซอร์วิส
  • บริการเรียกแม่บ้าน
  • ติดต่อพนักงานโรงแรมได้ทันที ผ่านข้อความ เสียง หรือวีดีโอ
  • ดูโปรโมชั่น รวมถึงแพ็กเกจต่างๆ ของโรงแรม
 • รองรับภาษาสากลทั่วโลก
 • สร้างแบบสอบถามหรือข้อคิดเห็นหลังใช้บริการ
 • มีระบบรายงานผลการใช้งานแพลตฟอร์มทั้งหมด สามารถนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

ประหยัด
 • ลดการใช้กระดาษ
รวดเร็ว
 • อัปเดตคอนเทนต์ต่างๆ โปรโมชั่น หรือแพ็กเกจ ที่ต้องการได้ทันที
ปรับเปลี่ยนตามต้องการ
 • แต่ละโรงแรมสามารถปรับเปลี่ยนข้อความ เนื้อหา โลโก้และภาพให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของตนเอง
 • เพิ่มฟังก์ชันให้ลูกค้าควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องได้ตามต้องการ เช่น การเปิดปิดไฟ หรือปรับลดอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศในห้องพัก รวมถึงการเปิดทีวีได้ผ่านแท็บเล็ต
เพิ่มประสิทธิภาพ
 • ช่วยลดปัญหาด้านการสื่อสารกับลูกค้าต่างชาติที่สื่อสารด้วยภาษาที่สาม
 • สร้างแผนการตลาด และข้อเสนอที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ช่วยเพิ่มยอดขายได้มากขึ้น
ลดความเสี่ยง
 • พนักงานกับลูกค้าไม่จำเป็นต้องสื่อสารกันแบบซึ่งหน้า เพื่อให้เป็นไปตามการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

ธุรกิจที่พักอาศัย

ธุรกิจโรงแรม
และการท่องเที่ยว

โรงพยาบาล