รวมทุกมิติการสื่อสารไว้ในที่เดียว

ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล
(True Encryption Service)

ปกป้องข้อมูลสำคัญขององค์กรไม่ให้รั่วไหลไปสู่บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

ติดตั้งง่าย ดูแลข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้งานได้ยืดหยุ่นตามความต้องการ
 • สร้างรหัสผ่านเพื่อจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนต่างๆ ในไฟล์ได้
 • สามารถใส่รหัส (Encrypt) และถอดรหัสข้อมูล (Decrypt) ให้เหมาะสมกับลักษณะงานขององค์กร
 • รองรับการเก็บข้อมูลทั้งบนระบบออนไลน์แบบคลาวด์และระบบภายในขององค์กร
 • เชื่อมต่อกับระบบขององค์กรที่ใช้อยู่ด้วยโปรแกรม API (Application Programming Interface)
 • ให้สิทธิ์บุคคลอื่นเข้าถึงข้อมูลได้ด้วย Web Portal
 • เรียกดูรายงานการใส่รหัสและการถอดรหัสข้อมูล รวมถึงผู้ที่กำลังใช้ไฟล์ได้แบบเรียลไทม์
 • ซอฟต์แวร์นี้เป็นไปตามกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล (GDPR)

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

ประหยัด
 • ลดงบประมาณในการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ง่ายและสะดวก
 • ติดตั้งและทำงานร่วมกับระบบเดิมได้
ลดความเสี่ยง
 • มั่นใจได้ว่าข้อมูลจะไม่รั่วไหล และถูกนำไปใช้โดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต
บริการจากผู้เชี่ยวชาญ
 • มีทีมงานที่พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือได้ทันที
 • ปรับระบบการใช้งานให้ตรงตามความต้องการของแต่ละองค์กรได้

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

องค์กรด้านการเงินและธนาคาร

บริษัทประกัน

โรงพยาบาล

ธุรกิจทั่วไปที่มีการเก็บข้อมูลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data)