รวมทุกมิติการสื่อสารไว้ในที่เดียว

การป้องกันการโจมตีออนไลน์
ด้วยเทคนิค DDoS

ปกป้องเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ จากการสร้างผู้เข้าใช้งานหลอกจำนวนมากจนเกินกำหนดที่ระบบรองรับได้

หยุดทุกความเสี่ยงจากภัยออนไลน์ เพื่อให้การทำธุรกิจดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ยับยั้งการเชื่อมต่อกับโฮสต์อันตรายโดยใช้ข้อมูลบัญชีขาว-ดำ (White & Black list) ซึ่งบัญชีขาวจะเป็นรายชื่อโฮสต์ที่ปลอดภัย ส่วนบัญชีดำจะเป็นรายชื่อโฮสต์ที่อันตราย
  • กรองการรับ-ส่งข้อมูลการใช้งานในระดับแอปพลิเคชัน เพื่อไม่ให้การโจมตีที่พรางตัวสามารถทำให้บริการที่สำคัญเกิดความเสียหายได้
  • สกัดการโจมตีผ่านเว็บไซต์ โดยการตรวจสอบ และลดระดับการโจมตีผ่านทาง HTTP ซึ่งจะช่วยควบคุมการรับ-ส่งข้อมูลปริมาณมากอย่างรวดเร็ว
  • ป้องกันการโจมตีระบบโดเมนเนม (DNS) จาก Botnet โดยการตรวจสอบการโจมตี DNS โดยเฉพาะ และลดปริมาณการวิ่งของข้อมูล
  • ควบคุมการโจมตีในจำนวนที่มาก โดยใช้กลไกเฉพาะตรวจสอบ ซึ่งจะมั่นใจได้ว่าโฮสต์ที่น่าสงสัยจะไม่สามารถโจมตีโครงสร้างเครือข่ายที่สำคัญได้
  • ปกป้องระบบโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต (VoIP) จากการโจมตีของสคริปท์ หรือ Botnet ที่จะก่อกวนโดยการส่ง Request เข้ามาจำนวนมาก

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

ประหยัด
  • ไม่ต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์เอง (แร็กเก็บตัวเครื่องและไฟร์วอลล์)

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

องค์กรด้านการเงิน การธนาคาร หลักทรัพย์

บริษัทประกัน

องค์กรที่มีลูกค้าใช้งานแอปพลิเคชันเป็นจำนวนมาก หรือธุรกิจขายของออนไลน์