รวมทุกมิติการสื่อสารไว้ในที่เดียว

Mobile Threat Prevention (MTP)

มาตรการรักษาความปลอดภัยเชิงรุก สำหรับตรวจสอบความเสี่ยงภัยคุกคามผ่านอุปกรณ์สื่อสารของพนักงาน
จากการติดตั้งแอปพลิเคชัน การเชื่อมต่อ WiFi สาธารณะ หรือการรับข้อความ

รู้ทันทุกความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตในองค์กร
  • ตรวจสอบการทำงานของแอปพลิเคชัน และโปรแกรมต่างๆ บนอุปกรณ์ได้ทันทีหลังการติดตั้ง เพื่อประเมินและแจ้งเตือนผู้ใช้งาน ให้ดำเนินการป้องกันความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์
  • ประเมินผลให้ผู้ใช้งานทราบว่า อุปกรณ์ที่ใช้อยู่นั้นมีความเสี่ยงอยู่หรือไม่ ในระดับใด (ระดับสูง, ปานกลาง และต่ำ) เมื่อตรวจสอบเจอก็จะแจ้งให้ผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบทราบ
  • ต่างจากโปรแกรมแอนตี้ไวรัส ที่ตรวจจับได้เพียงไวรัส (ตามข้อมูลที่ได้รับแจ้ง) ซึ่งฐานข้อมูลอาจอัพเดทไม่ทันกับความเสี่ยงใหม่ๆ
  • ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ เนื่องจาก MTP จะแจ้งผลกลับมาที่อุปกรณ์เท่านั้น หลังเสร็จสิ้นขั้นตอนตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงทั้งหมดผ่านระบบคลาวด์แล้ว
  • มีระบบ Admin Console สำหรับเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์พนักงาน
  • รองรับการทำงานร่วมกับระบบบริหารจัดการอุปกรณ์ของพนักงาน - MDM (Mobile Device Management) เพื่อความปลอดภัยที่รอบด้านยิ่งขึ้น

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

ประหยัด
  • ไม่จำเป็นต้องลงทุนสร้างระบบด้วยตนเอง
ลดความเสี่ยง
  • มั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลบริษัทที่อยู่ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของพนักงานได้มากขึ้น

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

องค์กรทุกประเภท