รวมทุกมิติการสื่อสารไว้ในที่เดียว

บริการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Traffic Exchange)

พื้นที่เช่าสำหรับรวบรวมข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

จัดเก็บข้อมูลได้ถูกต้อง แม่นยำ
 • สำรองข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ที่ส่วนกลาง ด้วยระบบการบริหารจัดการผ่าน HTTPS และการเข้ารหัสแบบ SSL 128 bit ทำให้ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้
 • จัดเรียงข้อมูลที่เก็บแบบดัชนี พร้อมระบบค้นหาที่เรียกดูได้ง่าย และรองรับการจัดทำรายงานได้หลายรูปแบบ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
 • ย่อและบีบอัดข้อมูลโดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ
 • รองรับข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ Syslog format และอีกหลายรูปแบบ บนระบบปฏิบัติการต่อไปนี้
  • Operating System : Windows, Linux, AIX, HP, SUN, Unix
  • Database : DB2, Informix, MS-SQL, Oracle, Sybase
  • Application : IIS, Sun iPlanet, IIS, RSA, SAP
  • Mail : Lotus Note, Exchange, Sendmail, QMail, Postfix
  • Security and Network Device : Blue Coat System, Check Point Firewall-1, Cisco PIX, Cisco VPN, Cisco Router, TrendMicro ScanMail, Juniper Netscreen, Fortinet Fortigate

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

ประหยัด
 • ไม่ต้องลงทุนติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม
ปรับเปลี่ยนตามต้องการ
 • เลือกความจุของพื้นที่จัดเก็บข้อมูลได้ตามต้องการ
บริการจากผู้เชี่ยวชาญ
 • มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลความปลอดภัยของข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมง