รวมทุกมิติการสื่อสารไว้ในที่เดียว

เซิร์ฟเวอร์เสมือน
(Virtual Server)

เริ่มต้นสร้างฐานข้อมูลประสิทธิภาพสูงที่ใช้งานง่ายในราคาย่อมเยา ทำงานได้เสมือนเซิร์ฟเวอร์ปกติ ติดตั้งไม่ซับซ้อน
เพิ่ม-ลดขนาดได้ตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ

รักษาข้อมูลองค์กรไว้ในที่ๆ
ปลอดภัยสูงสุด
  • นำเซิร์ฟเวอร์เสมือนที่ทำงานบนระบบคลาวด์นี้ไปใช้งานได้หลายรูปแบบ เช่น Mail server, Web server, Database server, DNS server และ FTP server เป็นต้น
  • บริหารอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ให้เหมาะสมกับการทำงานขององค์กร ผ่านระบบจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ (Web portal)
  • เลือกใช้ระบบปฏิบัติการได้ทั้ง Windows และ Linux
  • กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของเซิร์ฟเวอร์ เพื่อรองรับปริมาณงานได้ตามความต้องการ

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

ประหยัด
  • ใช้งบประมาณไม่สูงมาก
ง่ายและสะดวก
  • ใช้งานได้ทันที ไม่จำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ใดๆ
ลดความเสี่ยง
  • ป้องกันปัญหาเซิร์ฟเวอร์ใช้งานไม่ได้ (Downtime) ด้วยระบบ High Availability (HA) มั่นใจได้ว่าระบบจะพร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

ธุรกิจ SMEs ที่มีเว็บไซต์
ฐานข้อมูล และอีเมลองค์กรสำหรับพนักงาน