รวมทุกมิติการสื่อสารไว้ในที่เดียว

บริการพื้นที่รับฝากข้อมูลเว็บไซต์
(Web Hosting)

จัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์บนเซิร์ฟเวอร์ประสิทธิภาพสูง ภายใต้การดูแลจากผู้เชี่ยวชาญ

เปิดเว็บไซต์ และควบคุมดูแลฐานข้อมูล
แบบออนไลน์ได้ง่ายๆ
  • เลือกใช้ระบบปฏิบัติการได้ทั้ง Windows และ Linux
  • บริหารข้อมูลเองได้ง่ายๆ เช่น ย้ายข้อมูล หรือสำรองข้อมูล ผ่านเครื่องมือจัดการออนไลน์
  • สามารถอัปโหลดข้อมูลผ่านโปรแกรม FTP หรือผ่านระบบ File Manager ได้
  • มีระบบการป้องกันด้วยรหัสผ่าน และระบบสำรองข้อมูลเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเอง
  • รองรับการจดทะเบียนโดเมนย่อย (Sub-domain) และการเพิ่มชื่อโดเมนหลายชื่อในเว็บไซต์เดียวกัน (Domain alias)
  • มีบริการจดทะเบียนและต่ออายุโดเมน

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

ง่ายและสะดวก
  • ไม่จำเป็นต้องติดต่อคู่ค้าหลายราย
ลดความเสี่ยง
  • มีระบบป้องกันการโจมตีจาก
    โลกอินเทอร์เน็ต

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

ธุรกิจ SMEs ไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ ที่มีเว็บไซต์ และบัญชี
ผู้ใช้อีเมลเป็นของตัวเอง