รวมทุกมิติการสื่อสารไว้ในที่เดียว

บริการเร่งประสิทธิภาพเว็บไซต์

เพิ่มสปีดการเข้าถึงหน้าเว็บของคุณ
ให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น

มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
ที่เข้ามาชมเว็บไซต์ของคุณ
  • มั่นใจได้ว่าลูกค้าของคุณจะสามารถเข้าดูเว็บไซต์องค์กรได้ตลอด 24 ชั่วโมง (การันตีข้อตกลงระดับการให้บริการ หรือ Service Level Agreement - SLA ที่ 100% ในกรณีที่เซิร์ฟเวอร์ของคุณใช้งานได้ตามปกติ)
  • อัปโหลดเนื้อหาขึ้นสู่เว็บไซต์ของคุณด้วยระบบ Content Delivery Network (CDN) ผ่าน Edge Server ของ Akamai ซึ่งคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ กว่า 230,000 แห่ง ใน 130 ประเทศทั่วโลก จะเชื่อมโยงกันเพื่อส่งข้อมูลให้ไปถึงผู้รับปลายทางให้เร็วที่สุด
  • ลดการหน่วงเวลาที่ทำให้เข้าถึงเว็บไซต์ได้ช้า (Latency) ด้วยระบบจัดสรรเส้นทาง เพื่อให้ลูกค้าเข้าสู่หน้าเว็บของคุณได้โดยใช้เวลาน้อยที่สุด
  • บีบอัดข้อมูล รูปภาพที่จะแสดงให้เหมาะสม และสวยงามที่สุดกับขนาดหน้าจอที่ลูกค้าใช้งานได้โดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็น การรับชมทางเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน
  • ลดภาระการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ ด้วยการเก็บข้อมูลที่เคยถูกเรียกใช้งานเอาไว้ (Caching) เพื่อให้ CPU เรียกใช้ไฟล์ดังกล่าวได้เร็วยิ่งขึ้นเมื่อลูกค้าเข้าสู่เว็บไซต์ในครั้งต่อไป อีกทั้งยังทำให้เซิร์ฟเวอร์เหลือทรัพยากรไว้บริการลูกค้ารายอื่นได้มากขึ้น

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

เพิ่มประสิทธิภาพ
  • รองรับการเพิ่มจำนวนของผู้ใช้งานเว็บไซต์ได้ไม่จำกัด โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดเซิร์ฟเวอร์
รวดเร็ว
  • ดึงข้อมูล และภาพมาแสดงได้เร็วขึ้น ภายในเวลาไม่ถึง 2 วินาที (ขึ้นอยู่กับเนื้อหาในเว็บไซต์ขององค์กรคุณ และความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ลูกค้าคุณใช้)
ลดความเสี่ยง
  • เข้าสู่เว็บไซต์ได้ตลอดเวลา แม้ในขณะที่มีผู้เข้าชมหนาแน่นมาก (Network Congestion) หรือเกิดสายเคเบิลขาด
บริการจากผู้เชี่ยวชาญ
  • มีเจ้าหน้าที่ ตลอดจนทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษา ดูแลระบบ และเข้าแก้ไขเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าเว็บไซต์จะใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

องค์กรที่มีลูกค้าใช้งานเว็บไซต์เป็นจำนวนมากหลายล้านคน