รวมทุกมิติการสื่อสารไว้ในที่เดียว

ซิมการ์ดแบบใช้พลังงานต่ำ
(True NB-IoT / LTE-M1)

ซิมรุ่นใหม่ สำหรับอุปกรณ์ IoT ลดการสิ้นเปลืองพลังงาน ช่วยประหยัดต้นทุนการดำเนินธุรกิจ

ขยายพื้นที่ให้การใช้งานอุปกรณ์ IoT ไปได้กว้างไกลด้วยซิมนี้
 • รองรับเครือข่ายดังนี้
  • NB-IoT (Narrowband IoT) สำหรับอุปกรณ์ IoT ที่ใช้เน็ตความเร็วไม่สูงมาก เช่น ความเร็ว 24Kbps
  • LTE-M1 สำหรับอุปกรณ์ IoT ที่ใช้งานเน็ตและเสียง เช่น อุปกรณ์ที่ใช้บริการ Voice over LTE (VoLTE)
 • สัญญาณครอบคลุมพื้นที่กว้าง และพื้นที่ยากต่อการเข้าถึง เช่น พื้นที่ห่างไกล ภายในส่วนลึกของตัวอาคาร หรือลานจอดรถชั้นใต้ดิน
 • ออกแบบให้เหมาะกับอุปกรณ์ IoT ที่มีการทำงานไม่ซับซ้อน หรือทำงานเป็นบางเวลา เช่น มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟ และเซ็นเซอร์ประตู
 • ช่วยยืดอายุแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ IoT ให้อยู่ได้ยาวนานเป็น 10 ปี เพราะใช้พลังงานน้อยมาก
 • มีเสาส่งสัญญาณ (Cell Site) ที่สามารถส่งคลื่นไปได้ไกลถึง 10 กิโลเมตร และสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT ได้พร้อมกันถึง 100,000 เครื่อง
 • ใช้ได้กับอุปกรณ์ IoT ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)
 • มั่นใจได้ในความปลอดภัยตามมาตรฐานบริษัทโทรคมนาคมระดับสากล

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

ประหยัด
 • ลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแบตเตอรี่
 • ลดงบประมาณในการจัดซื้อเครื่อง หรือปรับปรุงอุปกรณ์ IoT ที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีราคาสูง
ง่ายและสะดวก
 • พร้อมใช้งานได้ทันทีบนเครือข่าย
  ทรูมูฟ เอช เพียงใส่ซิม
ปรับเปลี่ยนตามต้องการ
 • สามารถใช้งานได้ทั้งในพื้นที่กว้าง และพื้นที่ภายในอาคาร

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

ติดตามสินค้าและยานพาหนะ

สำนักงาน และห้างสรรพสินค้า

หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลด้านไฟฟ้า และประปา

การเกษตร