รวมทุกมิติการสื่อสารไว้ในที่เดียว

ระบบกล้องวงจรปิดออนไลน์
สำหรับยานพาหนะ
(True Mobile DVR)

อีกขั้นของความปลอดภัย ติดตามการปฏิบัติภารกิจในยานพาหนะ เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จับตาทุกความเคลื่อนไหวเสมือนคุณเดินทางไปด้วยตลอดเส้นทาง
 • ตรวจสอบ และบันทึกพฤติกรรมของผู้ขับขี่และพนักงาน ขณะปฏิบัติหน้าที่ภายในห้องโดยสารผ่านกล้องได้ทันที
 • สำรองวิดีโอที่บันทึกจากกล้องไว้ตลอดเวลาบนคลาวด์ ที่มีมาตรฐานการปกป้องข้อมูลระดับสากล
 • บันทึกวิดีโอได้คมชัดระดับ Full HD
 • ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ ตัวกล้องสามารถป้องกันหมอก และป้องกันน้ำระดับ IP68
 • เลือกดูวิดีโอได้ทั้งแบบชมสด หรือเล่นภาพย้อนหลัง
 • ตรวจสอบตำแหน่งรถผ่านสัญญาณดาวเทียม (GPS Tracking)
 • บันทึกเส้นทางการเดินรถ ระยะทาง และความเร็วของรถได้
 • กำหนดสิทธิ์บุคคลที่สามารถเข้าใช้งานในระบบได้
 • รองรับการทำงานร่วมกับทั้งกล้องแบบแอนะล็อกและดิจิทัล
 • สั่งการไปยังผู้ขับขี่ได้ผ่านแอปพลิเคชันและระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบ (Admin) ทันที เมื่อรถเกิดอุบัติเหตุ หรือมีการขับออกนอกเส้นทาง

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

ประหยัด
 • ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านเซิร์ฟเวอร์สำหรับเก็บข้อมูล
เพิ่มประสิทธิภาพ
 • นำผลวิเคราะห์ข้อมูลจากวิดีโอที่ถูกบันทึกไว้มาช่วยพัฒนาธุรกิจขนส่ง
ลดความเสี่ยง
 • ป้องกันการทุจริตของผู้ขับขี่และพนักงาน
 • ล่วงรู้ทุกสถานการณ์ และรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นกับทรัพย์สินและผู้โดยสาร

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

ธนาคาร สถาบันการเงิน

ธุรกิจยานยนต์

ธุรกิจขนส่งสาธารณะ