รวมทุกมิติการสื่อสารไว้ในที่เดียว

ระบบติดตามพฤติกรรมและสุขภาพวัว
(ทรู ดิจิทัล คาว)

จัดการฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิตและรายได้อย่างยั่งยืน ด้วยแท็กติดหูวัวอัจฉริยะ

เก็บข้อมูล ประมวลผล แจ้งเตือนทุกพฤติกรรมของวัวได้รวดเร็ว แม่นยำ
 • ติดตามพฤติกรรมการเคลื่อนไหวต่างๆ ของวัว ทั้งการเดิน การนอน การกิน และจำนวนรอบการเคี้ยวเอื้องต่อวัน
 • ตรวจจับภาวะการเป็นสัด
 • บอกรอบการตกไข่ และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการนำแม่วัวไปผสมพันธุ์
 • บอกอาการผิดปกติด้านสุขภาพของวัว เช่น เมื่อไม่มีการเคี้ยวเอื้อง หรือเข้ากินอาหาร
 • มี Dashboard สรุปพฤติกรรมของวัวในแต่ละวัน สามารถดูข้อมูลได้ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ และมีการแจ้งเตือนให้ทราบแบบเรียลไทม์เมื่อตรวจพบพฤติกรรมสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพวัว

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

ประหยัด
 • ลดต้นทุนค่าน้ำเชื้อในการผสมเทียมวัว
 • ลดค่ายาในการรักษา และค่าใช้จ่ายในการคัดทิ้งวัวป่วย
ง่ายและสะดวก
 • รู้พฤติกรรม และสุขภาพของวัวในฟาร์มได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ บนแท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ไม่ต้องคอยเฝ้าหน้าฟาร์มตลอดเวลา
เพิ่มประสิทธิภาพ
 • เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นของวัวแต่ละตัว
 • เพิ่มอัตราความสำเร็จในการผสมเทียมวัว
ลดความเสี่ยง
 • ลดอัตราการสูญเสียวัวจากการป่วย

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

เกษตรกรรม
การเลี้ยงวัวนม วัวเนื้อ