รวมทุกมิติการสื่อสารไว้ในที่เดียว

บริการส่งข้อความสั้นถึงผู้รับจำนวนมาก (Bulk SMS)

เพิ่มพลังทางการตลาด สื่อสารข้อความประชาสัมพันธ์ โปรโมชั่น และบริการต่างๆ ของคุณ
ส่งตรงสู่มือถือของลูกค้าจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วในเวลาเดียวกัน

กระจายข้อความถึงผู้รับได้ครบทุกเบอร์ มั่นใจ ติดตามตรวจสอบได้
 • เลือกส่ง SMS ได้ ทั้งแบบผ่านเว็บไซต์ หรือแบบเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันขององค์กรเอง (ดูเพิ่มเติมด้านล่าง)
 • ส่ง SMS ถึงลูกค้าของคุณอย่างปลอดภัย ภายใต้ระบบ Secure Socket Layer (SSL) ตามมาตรฐานสากล
 • รองรับการส่งข้อความแบบยาว (Long Message) โดยที่ผู้รับสามารถเปิดอ่านได้ต่อเนื่องในครั้งเดียว
 • ส่งได้ครบทุกเบอร์ ไม่ตกหล่น ไม่ซ้ำซ้อน ด้วยระบบกรองหมายเลขซ้ำออก (Duplicate Number Checking)
 • ป้องกันการส่ง SMS ไปยังเบอร์ที่กำหนดได้ (Blacklist Number)
 • ตั้งเวลาในการส่งข้อความอัตโนมัติได้
 • รับรู้สถานะว่าเบอร์ปลายทางได้รับข้อความของคุณแล้วหรือไม่
กรณีส่ง SMS โดยเชื่อมต่อผ่าน
แอปพลิเคชันขององค์กร
 • ไม่ว่าแอปพลิเคชันของคุณจะถูกเขียนด้วยภาษาโปรแกรมใด ก็เชื่อมต่อเข้ากับระบบส่ง SMS ของเราได้
 • เลือกการเชื่อมต่อกับระบบส่ง SMS ได้ ทั้งแบบผ่านอินเทอร์เน็ตปกติ และผ่านเครือข่ายความปลอดภัยสูง
 • รองรับการส่ง SMS แบบ Real-Time เหมาะกับการส่งรหัสผ่านชั่วคราว (OTP)
 • ส่ง SMS จำนวนมหาศาลได้อย่างสะดวกรวดเร็วด้วยการใช้วิธี Batch File

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

ประหยัด
 • ใช้ต้นทุนต่ำ แต่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นจำนวนมาก
ง่ายและสะดวก
 • ส่ง SMS ถึงลูกค้าของคุณได้ทุกเมื่อ เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ต
รวดเร็ว
 • เผยแพร่ข้อมูลถึงผู้รับได้ทันที
  ที่กดส่งข้อความออกจากระบบ
ปรับเปลี่ยนตามต้องการ
 • กำหนดข้อความให้ตรงกับแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

บริษัทที่มีสาขากระจาย
อยู่ตามแต่ละภูมิภาค
ธุรกิจสตาร์ทอัพและ SMEs

บริษัทด้านการเงินการธนาคาร และธุรกิจติดตามหนี้

คอลเซ็นเตอร์

สถาบันการศึกษา