รวมทุกมิติการสื่อสารไว้ในที่เดียว

บริการประชาสัมพันธ์องค์กร
ผ่านเสียงรอสาย
(Corporate Color Ring)

ช่องทางเผยแพร่ข้อมูลสินค้า บริการ หรือแนะนำองค์กร ในระหว่างที่ลูกค้าของคุณรอรับสาย

เปลี่ยนเสียงรอสายธรรมดาให้เป็นโอกาสทางธุรกิจ
  • กำหนดให้เสียงรอสายแบบปกติ กลายเป็นช่องทางโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านข้อความ หรือเพิ่มลูกเล่นด้วยเสียงเพลงได้ ตามที่องค์กรคุณต้องการ

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

ส่งเสริมภาพลักษณ์
  • สร้างการรับรู้และจดจำแบรนด์ของคุณ
    ให้เป็นที่คุ้นเคยแก่ลูกค้า
ประหยัด
  • ลดค่าใช้จ่ายการซื้อสื่อประชาสัมพันธ์อื่นที่มีต้นทุนสูง เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น
ง่ายและสะดวก
  • ไม่มีขั้นตอนซับซ้อน ช่วยสื่อสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทกับลูกค้าที่โทรมาติดต่อได้โดยตรง เช่น การจัดแคมเปญ งานเปิดตัวสินค้าใหม่ หรืออีเวนต์ต่างๆ