รวมทุกมิติการสื่อสารไว้ในที่เดียว

บริการมอบค่าใช้งาน
โทรศัพท์มือถือเป็นของกำนัล
(Business Privilege Package)

ดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายด้วยการให้ค่าเน็ต นาทีโทร จากทรูมูฟ เอช แก่ลูกค้าของคุณ
เพื่อช่วยกระตุ้นยอดขายสินค้าและบริการต่างๆ ไปพร้อมกัน

เพิ่มความพิเศษให้กิจกรรมทางการตลาดของคุณ
  • เลือกรูปแบบรางวัลสำหรับลูกค้าเป็นค่าเน็ต หรือนาทีโทรได้
  • กำหนดช่องทางร่วมสนุกของลูกค้าได้ ว่าจะเป็นการกดรหัส USSD หรือแลกรับผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ
  • ตรวจสอบสถานะการรับรางวัลของลูกค้าได้ตลอดเวลา

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

ประหยัด
  • มีต้นทุนต่ำ อีกทั้งลูกค้ายังสามารถนำของรางวัลไปใช้ประโยชน์ได้จริง
รวดเร็ว
  • ส่งค่าเน็ตและนาทีโทรได้ทันที
    หลังลูกค้าทำตามกติกาครบทุกขั้นตอน หรือซื้อสินค้าและบริการครบกำหนดแล้ว