รวมทุกมิติการสื่อสารไว้ในที่เดียว

ระบบจัดการและจัดส่งอีเมล
(Intelligent Email)

ทางเลือกที่ช่วยลดความยุ่งยากในการจัดส่งอีเมล เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและโปรโมชั่น
ให้ไปถึงกลุ่มลูกค้าจำนวนมากของคุณได้ในคราวเดียวกัน

ปฎิวัติการส่งอีเมลถึงลูกค้าของคุณ ให้รวดเร็ว แม่นยำ ไม่ตกหล่น
 • ส่งอีเมลปริมาณมากๆ ได้ในครั้งเดียว (ครั้งละ 10,000 ฉบับ/วินาที) โดยใช้งานโปรแกรมผ่านเว็บเบราว์เซอร์ใดก็ได้
 • ตรวจสอบสถานะของอีเมลได้ว่า ผู้รับมีการเปิดอ่านแล้วหรือไม่
 • รองรับการทำงานร่วมกับระบบรับ-ส่งอีเมลหลายรูปแบบ เช่น IMAP, Web Mail Access และ POP3
 • อุ่นใจด้วยระบบรักษาความปลอดภัยโครงข่ายคอมพิวเตอร์หลายชั้น พร้อมด้วย Anti Spam และ Anti Virus
 • ส่งอีเมลได้ทั้งในรูปแบบของ HTML คูปอง และแบบสอบถาม
 • กำหนดวัน-เวลา ในการจัดส่งอีเมลได้

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

รวดเร็ว
 • ลดเวลาในการส่งอีเมลหาลูกค้าจำนวนมากในคราวเดียวกัน
ปรับเปลี่ยนตามต้องการ
 • สร้างสรรค์เนื้อหาอีเมลให้เหมาะสมกับโอกาส หรือเทศกาลต่างๆ ได้
เพิ่มประสิทธิภาพ
 • กำหนดเนื้อหาอีเมลให้แตกต่างกัน
  ตามความสนใจของลูกค้าแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

ธุรกิจ SMEs ที่มีฐานข้อมูลลูกค้าขนาดใหญ่