รวมทุกมิติการสื่อสารไว้ในที่เดียว

บริการส่งข้อความสั้นแบบระบุสถานที่
(Location-Based SMS)

ให้ทุกย่างก้าวของลูกค้าเป็นโอกาสในการกระตุ้นยอดขาย ส่ง SMS ตรงถึงกลุ่มเป้าหมายเมื่อเข้าสู่บริเวณ และช่วงเวลาที่คุณกำหนดได้ทันที

ประชาสัมพันธ์ถึงลูกค้าได้ตรงจุด ตามพิกัดพื้นที่ได้ตามต้องการ
  • ตั้งชื่อผู้ส่งได้ (ทั้งแบบตัวอักษร และหมายเลข)
  • กำหนดพื้นที่เป้าหมายที่ต้องการให้ลูกค้าได้รับข้อความได้
  • ระบุช่วงเวลาในการส่ง SMS ได้
  • สามารถส่งข้อความถึงทั้งกลุ่มลูกค้าที่องค์กรมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว หรือลูกค้าทั่วไป เมื่อเข้าสู่บริเวณเป้าหมายที่กำหนดไว้ (ใช้ได้กับเบอร์ของลูกค้าที่จดทะเบียนในเครือข่ายทรูมูฟ เอช)
  • มีระบบกรองเบอร์โทรศัพท์ซ้ำออก (Duplicate Number Checking) เพื่อป้องกันการส่งข้อความอีก กรณีลูกค้าที่ใช้เบอร์เดิมเข้า-ออกในพื้นที่เป้าหมายเกิน 1 ครั้งต่อวัน

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

ง่ายและสะดวก
  • ไม่มีขั้นตอนซับซ้อน ระบบจะส่งข้อความโดยอัตโนมัติเมื่อลูกค้าเข้าสู่บริเวณที่เลือก
ปรับเปลี่ยนตามต้องการ
  • เปลี่ยนข้อความได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์การแข่งขัน
  • กำหนดข้อความให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้
เพิ่มประสิทธิภาพ
  • ช่วยกระตุ้นความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย ด้วยสิทธิพิเศษ และส่วนลดต่างๆ ในช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม ณ จุดขาย หรือสถานที่ที่กำหนด

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

ห้างสรรพสินค้า

ศูนย์ประชุม และงานแสดงสินค้า

ท่าอากาศยาน

โรงพยาบาล