รวมทุกมิติการสื่อสารไว้ในที่เดียว

บริการ Smart WiFi

รู้จักลูกค้าของคุณมากยิ่งขึ้น จากการเก็บข้อมูลก่อนล็อกอินเข้าใช้งาน WiFi ฟรีในสถานประกอบการของคุณ
เพื่อนำรายละเอียดที่ได้ไปพัฒนากลยุทธ์ทางการค้าต่อไป

ทำการตลาดได้ตรงจุด ติดตามข้อมูลเชิงลึกได้ผ่านล็อกอินของลูกค้า
 • สร้างโลโก้บนหน้าล็อกอินเข้าใช้งาน WiFi ให้ตรงกับภาพลักษณ์ของแบรนด์ได้
 • กำหนดชื่อจุดปล่อยสัญญาณ WiFi เองได้
 • ลูกค้าของคุณสามารถล็อกอินเพื่อเข้าใช้งาน WiFi ได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น โซเชียลมีเดีย, TrueID หรือให้ลูกค้ากรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล เป็นต้น
 • กำหนดให้สามารถแสดงโฆษณาและโปรโมชั่นพิเศษบนหน้าจอสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ที่ลูกค้าใช้งาน
 • ดูข้อมูลของลูกค้าที่ใช้งาน WiFi ผ่าน Dashboard ออนไลน์ได้ แบบ Real-Time
 • บันทึกข้อมูลลูกค้าและความถี่การใช้งาน ในรูปแบบดิจิทัลบนระบบคลาวด์

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

ประหยัด
 • ลดต้นทุนโฆษณาที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ โดยเปลี่ยนมาประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางดิจิทัลแทน
ปรับเปลี่ยนตามต้องการ
 • นำเสนอโปรโมชั่น และสิทธิพิเศษ
  ให้ตรงตามความสนใจและพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละคนได้ด้วยตัวเอง
เพิ่มประสิทธิภาพ
 • ส่งเสริมให้แบรนด์กลายเป็นที่จดจำ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างผลประกอบการที่มากยิ่งขึ้น
 • สามารถนำข้อมูลลูกค้ามาวิเคราะห์ เพื่อวางแผนการทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ลดความเสี่ยง
 • จัดเก็บข้อมูลลูกค้าตามหลักเกณฑ์ของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ระบุตัวตนผู้ใช้
 • บันทึกข้อมูลลูกค้าที่ได้รับไว้บนระบบคลาวด์ที่มีความปลอดภัยสูง
บริการจากผู้เชี่ยวชาญ
 • มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อให้คุณสามารถใช้บริการ Smart WiFi ได้เกิดประโยชน์สูงสุด
รักษาฐานลูกค้า
 • เพิ่มช่องทางการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในระยะยาว
 • มอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มโอกาสในการซื้อซ้ำ และใช้บริการครั้งถัดไป

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

ร้านอาหาร และร้านกาแฟ

โรงแรม ที่พัก และรีสอร์ต

ร้านสะดวกซื้อ

ศูนย์บำรุงรักษารถยนต์