รวมทุกมิติการสื่อสารไว้ในที่เดียว

เทคโนโลยีเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างสาขา (True SD-WAN)

เสริมความแกร่งให้องค์กรที่มีสาขาจำนวนมาก สามารถส่งต่อข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความต่อเนื่องทางธุรกิจ

จัดการง่าย ติดตามทุกการใช้งานแอปพลิเคชันได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้หลากหลายทั้ง MPLS, อินเทอร์เน็ต และ 4G/LTE โดยไม่ทำให้ประสิทธิภาพของเครือข่ายลดลง
 • กำหนดนโยบายการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น อีเมล์, Office 365 หรือ Facebook ให้สำนักงานสาขาทุกแห่งได้พร้อมกันจากศูนย์ควบคุมส่วนกลาง
 • มีระบบตั้งค่าอัตโนมัติจากส่วนกลาง ช่วยลดข้อผิดพลาดในการตั้งค่าอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายที่สำนักงานสาขาได้
 • จัดลำดับความสำคัญของข้อมูลที่รับส่ง ได้ตามความต้องการของธุรกิจ
 • บริหารการใช้ช่องสัญญาณ (Bandwidth) ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด
 • รับส่งข้อมูลอย่างปลอดภัยด้วยฟังก์ชั่น Firewall และการเข้ารหัส
 • มีรายงานการใช้งาน เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์วางแผน ปรับเปลี่ยนนโยบายให้เหมาะสมได้อย่างทันท่วงที

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

ประหยัด
 • ลดต้นทุนการบริหารจัดการเครือข่าย โดยเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานสาขา
สะดวก
 • ติดตั้งอุปกรณ์ง่าย ไม่ยุ่งยาก (plug-and-play)
รวดเร็ว
 • ลดเวลาในการตั้งค่า และกำหนดนโยบายเครือข่าย ช่วยให้สำนักงานสาขาแห่งใหม่ พร้อมเปิดให้บริการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
บริการจากผู้เชี่ยวชาญ
 • มีทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการตลอด
  24 ชั่วโมง

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

กลุ่มธุรกิจที่มีสาขาจำนวนมาก เช่น ธนาคาร
ประกันภัย ฯลฯ

ธุรกิจที่เน้นใช้ VDO conference และ Cloud Application
ในการทำงาน