รวมทุกมิติการสื่อสารไว้ในที่เดียว

บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Corporate Internet)

เชื่อมธุรกิจคุณกับธุรกิจโลก ด้วยอินเทอร์เน็ตตามความเร็วที่คุณเลือกได้

เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ
  • เลือกขนาดช่องสัญญาณ (Bandwidth) ได้ตามความต้องการของแต่ละธุรกิจ ตั้งแต่ 1 Mbps จนถึง 10 Gbps
  • แยกช่องสัญญาณระหว่างลูกค้าบุคคลทั่วไป และกลุ่มลูกค้าองค์กรโดยเฉพาะ
  • ไม่จำกัดชั่วโมงและปริมาณการใช้งาน
  • มีบริการ Fixed IP Address, Mail Hosting ขนาด 1GB และ Web Hosting ขนาด 1GB

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

รวดเร็ว
  • รับ-ส่งข้อมูลได้รวดเร็ว เสถียร ปลอดภัย
  • รองรับรูปแบบการทำงานที่หลากหลาย ช่วยให้องค์กรใช้โปรแกรมเสริมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริการจากผู้เชี่ยวชาญ
  • มีทีมเทคนิคผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการภายใน 4 ชั่วโมง