รวมทุกมิติการสื่อสารไว้ในที่เดียว

Ethernet Fiber

ช่องทางส่วนตัวสำหรับเข้าถึงระบบการสื่อสารข้อมูลระหว่างสาขาต่างๆ และสำนักงานใหญ่อย่างปลอดภัย
ด้วยความเร็วสูงผ่านสายไฟเบอร์ออปติก

โอนถ่ายข้อมูลจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว เสถียร และปลอดภัย
ด้วยช่องสัญญาณ (Bandwidth) ขนาดใหญ่สำหรับลูกค้าธุรกิจโดยเฉพาะ
  • มีระบบจัดหาเส้นทางการส่งข้อมูล และประมวลผลอย่างรวดเร็ว เพื่อส่งข้อมูลไปยังปลายทางได้รวดเร็วขึ้น
  • มีช่องสัญญาณขนาดใหญ่สุดถึง 10 Gbps เพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจโดยเฉพาะ
  • สามารถเลือกความเร็วได้ตั้งแต่ 1 Mbps - 10 Gbps
  • รองรับ IP Application ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น VoIP, Routing Protocol, QoS, Multicast และ VDO Conference เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน และตอบสนองรูปแบบการทำงานขององค์กรในอนาคต

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

ง่ายและสะดวก
  • ลดภาระการบริหารการจัดการระบบ
ปรับเปลี่ยนตามต้องการ
  • เลือกขนาดช่องสัญญาณการรับ-ส่งข้อมูล ได้ตามความต้องการของแต่ละธุรกิจ
เพิ่มประสิทธิภาพ
  • รองรับการกำหนดคุณภาพการให้บริการ (Quality of Service: QOS) เพื่อจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลที่ต้องการรับ-ส่ง
ลดความเสี่ยง
  • แยกช่องสัญญาณระหว่างลูกค้าบุคคลทั่วไป และกลุ่มลูกค้าองค์กรโดยเฉพาะ ทำให้การรับ-ส่งข้อมูลมีความปลอดภัยสูง
บริการจากผู้เชี่ยวชาญ
  • สามารถกำหนด SLA (Service Level Agreement) หรือข้อตกลงการให้บริการหลังการขายหลังแจ้งเหตุขัดข้องได้

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

ธุรกิจขนาดกลางถึงใหญ่

ธุรกิจที่มีสำนักงานหลายสาขา