รวมทุกมิติการสื่อสารไว้ในที่เดียว

Virtual Network

บริการเชื่อมต่อการสื่อสารจากภายนอกเข้าสู่องค์กร รับส่งข้อมูลปลอดภัย ทำงานไม่สะดุด แม้ไม่ได้อยู่ในออฟฟิศ

โซลูชันแบบครบวงจร (Hybrid VPN)
 • ให้พนักงานเข้าถึงฐานข้อมูล และเครือข่ายองค์กรได้ ไม่ว่าจะทำงานจากที่บ้าน หรือที่ไหนก็ตาม
 • เชื่อมต่อไม่สะดุด ด้วยอินเทอร์เน็ตรองรับ 2 ลิงก์ ได้แก่
 • รองรับผู้ใช้งานได้สูงสุด 100 คน โดยมีระบบการเข้ารหัสของแต่ละบุคคล เพื่อความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูล
 • มีระบบจัดเก็บ log (ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์) ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
 • ขยายช่องสัญญาณ (Bandwidth) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานตามที่ต้องการ หรือตามจำนวนพนักงานและจำนวนอุปกรณ์ที่ต้องเข้าถึงระบบ หรือโปรแกรมที่ใช้เพื่อการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ได้สะดวก
 • ติดตาม ตรวจสอบ ดูรายงานวิเคราะห์สรุปการใช้งานได้ผ่าน Web Portal
 • มีคู่มือแนะนำการใช้งานที่เข้าใจง่าย
โซลูชันเสริม (SSL VPN)
 • สำหรับองค์กรที่มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว (non-True) สามารถติดตั้งโซลูชันนี้ เพื่อสร้าง Virtual network ได้เลย
 • รองรับการใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์มาตรฐานที่หลากหลาย
 • มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากระบบระบุให้มีการยืนยันการเข้ารหัส
 • สะดวกในการเพิ่ม-ลดสิทธิ์การเข้าถึงฐานข้อมูลของคู่ค้าทางธุรกิจ
 • ตั้งค่าสิทธิ์การใช้งานของพนักงานได้ตามต้องการ

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

ประหยัด
 • ไม่ต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์เอง
บริการจากผู้เชี่ยวชาญ
 • มีผู้เชี่ยวชาญให้บริการตลอดอายุสัญญา

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

ธุรกิจที่พนักงานต้องเข้าใช้ข้อมูล หรือระบบภายในของบริษัทตลอดเวลา