ขั้นตอนยกเลิกข้อความประชาสัมพันธ์ผ่าน TrueBusiness iService

ขั้นตอนยกเลิกข้อความประชาสัมพันธ์
1. เข้าสู่เว็บไซต์ TrueBusiness iService เมนู จัดการบริการ เลือก ยกเลิกข้อความประชาสัมพันธ์
2. เลือก สาขา/บัญชี หรือ ระบุหมายเลข
3. ทำรายการสำเร็จ