แว่นตา MR (Mixed Reality) ที่จะพาสำรวจสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นโลกใต้น้ำ สัตว์ในป่าลึก หรือ กายวิภาคของมนุษย์
  • Shark MR Experience สัมผัสกับปลาฉลามอย่างใกล้ชิด สำรวจโลกใต้น้ำทั้งภาพและเสียง เรียนรู้ลักษณะของปลาฉลามในขนาดอัตราส่วน 1:1 พร้อม ย่อขยาย และเสียงประกอบเสมือนเราอยู่ใต้น้ำจริง
  • ไม่ต้องไปเฝ้าของจริงเป็นวัน ๆ แต่สามารถส่องสัตว์ในป่าอย่าง กวาง เสือ และช้าง โดยดูสัตว์แต่ละชนิดได้โดยการสัมผัส Hologram ขนาดเล็กของสัตว์ที่ติดอยู่ที่ข้อมือผู้เล่น
  • เรียนรู้กายวิภาคของมนุษย์อย่างลึกซึ้งทั้งโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อ

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

เพิ่มประสิทธิภาพ
  • สัมผัสกับประสบการณ์เสมือนจริงอย่างใกล้ชิด
ง่ายและสะดวก
  • มอบประสบการณ์เสมือนจริงโดยไม่ต้องเดินทางหรือใช้เวลากับการเฝ้าของจริง
ลดความเสี่ยง
  • ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริง
ประหยัด
  • ลดต้นทุนในการลงทุนติดตั้งหรือค่าใช้จ่ายในการเดินทางจริง

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
สถาบันการศึกษา
โรงพยาบาล และศูนย์การแพทย์
ศูนย์ประชุม และงานแสดงสินค้า
ธุรกิจยานยนต์
โรงแรมและการท่องเที่ยว

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บริการ ลูกค้าธุรกิจ 1239
หรือ