PeopleStrong


แพลตฟอร์มบริหารทรัพยากรบุคคลครบวงจรสำหรับ HR 4.0 สอดรับการทรานสฟอร์มองค์กรในยุคดิจิทัล ล้ำด้วยเทคโนโลยี AI ขับเคลื่อนงานบริหารทรัพยากรบุคคลครอบคลุมทุกมิติชีวิต ตั้งแต่การสรรหาบุคลากรใหม่จนถึงเกษียณหรือลาออก พร้อมมอบประสบการณ์ที่แตกต่างโดยรวบรวมทุกความต้องการด้าน HR สำหรับพนักงานไว้ในแอปพลิเคชันเดียว รองรับการทำงานจากทุกที่ สะดวก รวดเร็ว และคล่องตัว มั่นใจด้วยระบบการเก็บข้อมูลและรักษาความปลอดภัยขั้นสูงมาตรฐานระดับโลก พร้อมมีทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา ออกแบบ และปรับแต่งโซลูชัน HR ที่เหมาะกับความต้องการของแต่ละองค์กร


 • ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลครบวงจร ตั้งแต่คัดเลือกพนักงาน บริหารงาน และระบบเงินเดือน
 • รองรับแอปพลิเคชันทั้ง iOS และ Android ให้พนักงานลงเวลาเข้า-ออกงาน
 • ระบบการยื่นลางาน และรองรับการตั้งค่าการอนุมัติตามสายบังคับบัญชา
 • ระบบ Self Learning และวัดผลเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงาน
 • ระบบวัดผล KPI ของพนักงานและองค์กร ตั้งค่าได้หลากหลายในแต่ละหน่วยงาน
 • รองรับรายงานรูปแบบ Dashboards เชิงวิเคราะห์
 • ระบบ HR Jinie-Chatbot คอยดูแลและแนะนำพนักงานตลอด 24 ชั่วโมง


Psytech Solution

เครื่องมือทางจิตวิทยาเพื่อพัฒนาการบริหารการจัดการทรัพยากรบุคคลแบบองค์รวม ที่ครอบคลุมทุกกระบวนการตั้งแต่การสรรหา คัดเลือก การวางแผนพัฒนา การบริหารจัดการบุคคลากรที่มีศักยภาพสูง การวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง ไปจนถึงกระบวนการอื่นๆ ที่เป็นปัจจัยสำคัญของการผลักดันศักยภาพการทำงานของบุคคลากรและการดำเนินงานทางธุรกิจขององค์กร

จุดแข็งของ Psytech Assessment

 • รองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • คุ้มค่าและครอบคลุมทั้งองค์กร
 • มีความน่าเชื่อถือและแม่นยำ
 • ทำความเข้าใจและอ่านผลง่าย
 • ครอบคลุมทุกกระบวนการทางทรัพยากรบุคคล
Power Skill Development Solution


การพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก พนักงานทุกคนจำเป็นต้องเพิ่มทักษะและพัฒนาทักษะใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว


ทักษะที่สำคัญ ไม่ได้มีเพียงทักษะเกี่ยวกับดิจิทัลเท่านั้น แต่ Soft Skill หรือ ความสามารถด้านสังคม เช่น การสื่อสาร การทำงานร่วมกัน การเล่าเรื่อง ภาวะผู้นำ การฝึกสอน การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิงออกแบบ ฯลฯ ก็ควรได้รับการพัฒนาไปพร้อมกัน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานได้อย่างเต็มที่


หลักสูตรที่ออกแบบโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเน้นตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่

 1. ติดอาวุธผู้นำมือใหม่ First Step into Leadership เป็นการพัฒนาความรู้และทักษะพื้นฐานสำหรับผู้นำมือใหม่ให้ทั้ง "เก่งงาน" และ "เก่งคน"
 2. สร้างกรอบคิดแบบ "เถ้าแก" Building an Entrepreneurial Organization เป็นการสร้าง Mindset และ Skillset แบบเจ้าของธุรกิจให้คนในองค์กรมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนธุรกิจในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง
 3. ปั้นผู้นำให้เป็นโค้ช Leader as Coaches เป็นการติดทักษะการโค้ชให้ผู้นำสามารถดึงศักยภาพของพนักงาน เพื่อสร้างผู้นำในอนาคตให้องค์กร

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

เพิ่มประสิทธิภาพ
 • เลือกใช้คนให้ถูกงาน และถูกบริษัท
 • ระบุศักยภาพ จุดแข็ง คุณค่า และทักษะจำเป็นที่ควรมีของบุคลากรแต่ละคนทั่วทั้งองค์กร
 • เข้าใจสไตล์การทำงานส่วนบุคคล เช่น เป็นผู้นำ มีอิทธิพลต่อคนอื่น รวมถึงบทบาทในทีมที่ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของทีมได้
 • ค้นหาสายงานที่เหมาะสมกับผู้สมัครหรือพนักงาน
 • เข้าใจการทำงานของทีม (การวิเคราะห์โปรไฟล์ของทีม/หน่วยธุรกิจ)

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

ธุรกิจสตาร์ทอัพและ SME
องค์กรทุกประเภท

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บริการ ลูกค้าธุรกิจ 1239
หรือ
ดาวน์โหลดโบรชัวร์ SOLUTIONS