รวมทุกมิติการสื่อสารไว้ในที่เดียว

SME Your Choice |
ปรับเลือกรายละเอียดในแพ็กได้ตามต้องการ
ตอบโจทย์ความแตกต่างของธุรกิจ SME

รายละเอียดเพิ่มเติม แชทกับพนักงาน
898บาท ต่อเดือน
โทรไม่อั้น 24 ชั่วโมง
เน็ต 5G/4G 25 GB
ความเร็วสูงสุด 1000 Mbps
ความเร็วดาวน์โหลดสูงสุด 300Mbps
ความเร็วอัปโหลดสูงสุด300Mbps
 • ฟรีค่าแรกข้า
 • ฟรีค่าติดตั้งและค่าเดินสาย
 • รับสิทธิ์ยืมอุปกรณ์โมเดม True Gigatex Fiber Router
เลือกมือถือ แท็บเล็ตหรืออุปกรณ์เสริมที่เหมาะกับธุรกิจ

เลือกรับฟรี 1 รายการ

ปรับเปลี่ยนธุรกิจให้คล่องตัวขึ้นด้วยโซลูชันที่ตอบโจทย์

เลือกรับฟรี 2 รายการ

ระบบช่วยจัดการร้านค้า เก็บข้อมูลการขาย True Smart POS
รับส่วนลด & สิทธิพิเศษ
 • ฟรี ห้องประชุมออนไลน์ VRoom
 • ฟรี ดูบอล ดูหนัง ฟังเพลง ผ่านแอป TrueID
 • ฟรี ประกันภัยโควิด 30 วัน/ 1 สิทธิ์
 • ราคาพิเศษ ประกันชีวิตกลุ่มจากเมืองไทยประชีวิตเพียง 200 บาท/คน/ปี
1,098บาท ต่อเดือน
โทรไม่อั้น 24 ชั่วโมง
เน็ต 5G/4G 45 GB
ความเร็วสูงสุด 1000 Mbps
ความเร็วดาวน์โหลดสูงสุด 1000Mbps
ความเร็วอัปโหลดสูงสุด200Mbps
 • ฟรีค่าแรกข้า
 • ฟรีค่าติดตั้งและค่าเดินสาย
 • รับสิทธิ์ยืมอุปกรณ์โมเดม True Gigatex Fiber Router
 • Gigatex Mesh WiFi อุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi ให้ไฟเบอร์แรงได้ครอบคลุมทั่วทั้งออฟฟิศ
เลือกมือถือ แท็บเล็ตหรืออุปกรณ์เสริมที่เหมาะกับธุรกิจ

เลือกรับฟรี 1 รายการ

ปรับเปลี่ยนธุรกิจให้คล่องตัวขึ้นด้วยโซลูชันที่ตอบโจทย์

เลือกรับฟรี 2 รายการ

ระบบช่วยจัดการร้านค้า เก็บข้อมูลการขาย True Smart POS
รับส่วนลด & สิทธิพิเศษ
 • ฟรี ห้องประชุมออนไลน์ VRoom
 • ฟรี ดูบอล ดูหนัง ฟังเพลง ผ่านแอป TrueID
 • ฟรี ประกันภัยโควิด 30 วัน/ 1 สิทธิ์
 • ราคาพิเศษ ประกันชีวิตกลุ่มจากเมืองไทยประชีวิตเพียง 200 บาท/คน/ปี
1,298บาท ต่อเดือน
โทรไม่อั้น 24 ชั่วโมง
เน็ต 5G/4G 80 GB
ความเร็วสูงสุด 1000 Mbps
ความเร็วดาวน์โหลดสูงสุด 1000Mbps
ความเร็วอัปโหลดสูงสุด200Mbps
 • ฟรีค่าแรกข้า
 • ฟรีค่าติดตั้งและค่าเดินสาย
 • รับสิทธิ์ยืมอุปกรณ์โมเดม True Gigatex Fiber Router
 • Gigatex Mesh WiFi อุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi ให้ไฟเบอร์แรงได้ครอบคลุมทั่วทั้งออฟฟิศ
เลือกมือถือ แท็บเล็ตหรืออุปกรณ์เสริมที่เหมาะกับธุรกิจ

เลือกรับฟรี 1 รายการ

ปรับเปลี่ยนธุรกิจให้คล่องตัวขึ้นด้วยโซลูชันที่ตอบโจทย์

เลือกรับฟรี 2 รายการ

ระบบช่วยจัดการร้านค้า เก็บข้อมูลการขาย True Smart POS
รับส่วนลด & สิทธิพิเศษ
 • ฟรี ห้องประชุมออนไลน์ VRoom
 • ฟรี ดูบอล ดูหนัง ฟังเพลง ผ่านแอป TrueID
 • ฟรี ประกันภัยโควิด 30 วัน/ 1 สิทธิ์
 • ราคาพิเศษ ประกันชีวิตกลุ่มจากเมืองไทยประชีวิตเพียง 200 บาท/คน/ปี
1,798บาท ต่อเดือน
โทรไม่อั้น 24 ชั่วโมง
เน็ต 5G/4G 90 GB
ความเร็วสูงสุด 1000 Mbps
ความเร็วดาวน์โหลดสูงสุด 1000Mbps
ความเร็วอัปโหลดสูงสุด500Mbps
 • ฟรีค่าแรกข้า
 • ฟรีค่าติดตั้งและค่าเดินสาย
 • รับสิทธิ์ยืมอุปกรณ์โมเดม True Gigatex Fiber Router
 • Gigatex Mesh WiFi อุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi ให้ไฟเบอร์แรงได้ครอบคลุมทั่วทั้งออฟฟิศ
เลือกมือถือ แท็บเล็ตหรืออุปกรณ์เสริมที่เหมาะกับธุรกิจ

เลือกรับฟรี 1 รายการ

ปรับเปลี่ยนธุรกิจให้คล่องตัวขึ้นด้วยโซลูชันที่ตอบโจทย์

เลือกรับฟรี 2 รายการ

ระบบช่วยจัดการร้านค้า เก็บข้อมูลการขาย True Smart POS
รับส่วนลด & สิทธิพิเศษ
 • ฟรี ห้องประชุมออนไลน์ VRoom
 • ฟรี ดูบอล ดูหนัง ฟังเพลง ผ่านแอป TrueID
 • ฟรี ประกันภัยโควิด 30 วัน/ 1 สิทธิ์
 • ราคาพิเศษ ประกันชีวิตกลุ่มจากเมืองไทยประชีวิตเพียง 200 บาท/คน/ปี
สิทธิประโยชน์ True Red Card
2,498บาท ต่อเดือน
โทรไม่อั้น 24 ชั่วโมง
เน็ต 5G/4G 90 GB
ความเร็วสูงสุด 1000 Mbps
ความเร็วดาวน์โหลดสูงสุด 1000Mbps
ความเร็วอัปโหลดสูงสุด500Mbps
 • ฟรีค่าแรกข้า
 • ฟรีค่าติดตั้งและค่าเดินสาย
 • รับสิทธิ์ยืมอุปกรณ์โมเดม True Gigatex Fiber Router
 • Gigatex Mesh WiFi อุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi ให้ไฟเบอร์แรงได้ครอบคลุมทั่วทั้งออฟฟิศ
เลือกมือถือ แท็บเล็ตหรืออุปกรณ์เสริมที่เหมาะกับธุรกิจ

เลือกรับฟรี 1 รายการ

ปรับเปลี่ยนธุรกิจให้คล่องตัวขึ้นด้วยโซลูชันที่ตอบโจทย์

เลือกรับฟรี 2 รายการ

ระบบช่วยจัดการร้านค้า เก็บข้อมูลการขาย True Smart POS
รับส่วนลด & สิทธิพิเศษ
 • ฟรี ห้องประชุมออนไลน์ VRoom
 • ฟรี ดูบอล ดูหนัง ฟังเพลง ผ่านแอป TrueID
 • ฟรี ประกันภัยโควิด 30 วัน/ 1 สิทธิ์
 • ราคาพิเศษ ประกันชีวิตกลุ่มจากเมืองไทยประชีวิตเพียง 200 บาท/คน/ปี
สิทธิประโยชน์ True Black Card