บริษัท เอสเอสยูพี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เอสเอสยูพี (ประเทศไทย) จำกัดเป็นผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย ที่มีความเชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ด้านความงาม ได้นำเทคโนโลยีมามอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า และใช้เทคโนโลยีมา Support ในเรื่องของการใช้แท็ปเล็ตเพื่อรองรับการขายและการให้บริการผ่านสาขาด้วยบริการ  Mobile Ready  ตัวช่วยที่ดีทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ใน แท็ปเล็ตของสาขาได้ง่ายจากส่วนกลาง ความเร็วและความเสถียรของเทคโนโลยี 5G จะช่วยให้ให้การบริการลูกค้าได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมถึงรักษาข้อมูลและความปลอดภัยได้อย่างสูงสุด ทรูบิสิเนสจึงเป็น Partner ที่สำคัญ ในการสร้างโอกาสใหม่ๆ ในการเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคง

 

คุณอภัยพร ศรีสุข

ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์

บริษัท เอสเอสยูพี (ประเทศไทย) จำกัด

Principal Healthcare Company

Principle Healthcare Co., Ltd. provides health care services in Thailand. Our medical technologies by True Corporations offer best patient care through high speed True 5G Network Solutions, True 5G MedTech Ambulance, True 5G Smart QR :for services, Smart Transportation and Smart Monitoringsystem for temperature and humidity in pharmacy room.

 

Mr.Thanee Maneenut

Chief Executive Officer and Chief Operating Officer

Principle Healthcare Co., Ltd.

Bangkok Hospital

Bangkok Hospital with its philosophy to use advanced technology in patient services at its maximum efforts enabling the same standard of emergency patient care all over the country. Bangkok Hospital selects TrueBusiness for its data connection as of its stable and accountable network and of its professional assistance from its team. TrueBusiness is like a partner that allowsThailand to become the World Medical Hub.

 

Dr. Somsak Hwan Kijcharoen
Chief Information Officer (CIO)
Bangkok Hospital

Save Drug Center Co., Ltd.

SAVE DRUG provides drugs and healthcare products. Presently, it is using Cloud CCTV from TrueBusinessto closely monitor staff and customers and to see real-time situations. Cloud CCTV solution will help record data safely in the Cloud system. Presently, one of the advanced technologies that we should not miss is IoT because it assists us in achieving faster and more effective business growth.

 

Mr.Matichon Amdee
Commercial Director
Save Drug Center – Member of BDMS

For more Information
TrueBusiness
Call Center
1239
or