ขอต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจากหลักสูตรวิทยาการเกษตร ระดับสูง (วกส.) ที่ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ ทรู ดิจิทัล ปาร์ค เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการเกษตรในยุคปัจจุบัน

7 เม.ย. 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน ที่ผ่านมา คุณณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมด้วยคุณเอกราช ปัญจวีณิน กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจดิจิทัลโซลูชั่น ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป คุณ Pedro Uria Recio, Chief Analytics & AI Officer ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป และคุณพิชิต ธันโยดม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจองค์กร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้เยี่ยมชมจากหลักสูตรวิทยาการเกษตร ระดับสูง (วกส.) และผู้บริหารทุกท่านที่ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ ทรู ดิจิทัล ปาร์ค เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการเกษตรในยุคปัจจุบัน และร่วมฟังบรรยายเกี่ยวกับนวัตกรรมดิจิทัลที่มุ่งนำอุตสาหกรรมภาคการเกษตรและปศุสัตว์สู่การเกษตรวิถีใหม่ เพื่อความร่วมมือที่ยั่งยืนในระดับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บริการ
ลูกค้าธุรกิจ
1239
หรือ