บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ทรูและบีกริม ผู้ผลิตพลังงานชั้นนำระดับโลก ประกาศความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจพลังงาน เข้าสู่ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน ด้วยเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้พัฒนาอย่างยั่งยืน
ด้วยความร่วมมือของบีกริมและทรู 5G สำหรับการร่วมมือกันทำโครงการ Smart Grid (ระบบบริหารการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร) ทำให้ลูกค้าได้ใช้ไฟฟ้าที่ดีขึ้น โดยได้ร่วมกันพัฒนาการให้บริการพลังงานที่มีคุณภาพประสานเทคโนโลยีเครือข่ายเพื่อการผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ให้เป็นพลังงานของโลกยุคใหม่
 
ร่วมมือ... เพื่อสร้างพลังงานแห่งอนาคต ทรูบิสิเนสร่วมขับเคลื่อนพลังแห่งโอกาส ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มประสิทธิภาพ
 
ดร. ฮาราลด์ ลิงค์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เมื่อ 5G จะทำให้ประชาธิปไตยด้านพลังงานเกิดได้เร็วขึ้น ก่อให้เกิดพลังงานอัจฉริยะ ทำให้มีการคาดการณ์ล่วงหน้า ช่วยพัฒนาองค์กร และมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้บริการผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น True 5G พันธมิตรแห่งการขับเคลื่อนและเสริมศักยภาพองค์กร ซึ่งเราเองก็ใช้ของทรูมาตลอด คิดว่าน่าจะมีการต่อยอด ในส่วนนั้นได้อยู่พอสมควร จริงๆทรูเองก็ครบเครื่อง มีทั้งเรื่องของเน็ตเวิร์ค มีทั้งเรื่องของคอนเทนต์ ตอบโจทย์ได้ค่อนข้างเยอะ เรารู้ว่าคุณภาพ โดยเฉพาะความชัดเจนต่างๆ เนี่ยดี เรียกได้ว่ามั่นใจใน ทรู 5G นะครับ

คุณชัยวัฒน์ โควาวิสารัช
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เมื่อ 5G จะทำให้หอการค้าไทยเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนได้ การมี 5G ในประเทศไทย เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยให้มีความทันสมัย มีการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ดีในอนาคต เราจะเข้าไปสู่ลักษณะของ Digital Learning มากขึ้น เรื่องการสื่อสารแบบระบบ Digital หรือ Remote Learning จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นทางการศึกษา
เราต้องการสร้าง AR&VR Training Center ต้องมีแล็บปฎิบัติการ ได้เรียนรู้และสัมผัสกับของจริง เพื่อเป็นผู้ประกอบการในอนาคต ทรู 5G เข้ามาสนับสนุนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในหลากหลายรูปแบบ ที่เป็นประโยชน์ในการบริหารงานและได้พัฒนา ให้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็น AR&VR Training Center เราได้ผู้เชี่ยวชาญอย่างทรูเข้ามาพัฒนาระบบ 5G ในมหาวิทยาลัย เมื่อเบอร์หนึ่งของทั้งสองจุดมาเจอกัน คือทรูเบอร์หนึ่งในด้าน 5G พบกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่เป็นเบอร์หนึ่งทางด้านการเรียนการสอนด้านธุรกิจ เราคิดว่าเราจะสร้างสิ่งดีๆ ให้ประเทศไทยได้มากขึ้นในอนาคต

รศ.ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

จินตนาการเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของมนุษย์ 5G จะทำให้จินตการเป็นจริง โชคดีมากที่ 5G เข้ามาในวันนี้ จะทำให้ความเหลื่อมล้ำของคนไทยลดลงสมัยก่อนคนต่างจังหวัดจะเข้าไม่ถึง การศึกษา หรือว่าข้อมูลเกษตร และการแพทย์
ทีนี้ถ้ามี 5G ที่มีความเร็วและให้ความแม่นยำเนี่ย มันจะทำให้คนไทยทุกจังหวัดมีความเสมอภาคเมื่อทุกคนเข้าไปอยู่ในออนไลน์เยอะขึ้น AI ก็จะมีผลที่ทำให้เรารู้จักผู้บริโภคมากขึ้นทำให้เราออกแบบโฆษณา หรือออกแบบแคมเปญได้ถูกใจกลุ่มลูกค้ามากขึ้น การร่วมมือระหว่างอิชิตันกับทรู 5G ทำให้ลูกค้ามีประสบการณ์ใหม่ๆ กับสินค้าที่เราร่วมกันทำขึ้นมาครับก็ทำให้ลูกค้าเข้าถึงง่าย และเราเข้าถึงลูกค้า อย่างเข้าใจและก็แม่นยำมากขึ้น ทรู 5G ครอบคลุมสุด แรงสุด ครบสุดครับ

คุณตัน ภาสกรนที
ผู้ก่อตั้ง
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บริการ
ลูกค้าธุรกิจ
1239
หรือ