ทรูบิสิเนส ไอเซอร์วิส

ทรูบิสิเนสเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าธุรกิจทรู ให้สามารถบริหารจัดการบัญชีและบริการต่างๆ ตรวจสอบสถานะและประวัติการทำรายการ ตรวจสอบการใช้งานหรือดาวน์โหลดรายงาน รวมถึงการจัดการใบแจ้งค่าบริการและชำระค่าบริการออนไลน์ ได้ง่ายๆ ด้วยตนเองผ่านบริการออนไลน์ TrueBusiness iService เพิ่มความสะดวกสบาย รวดเร็ว และมั่นใจได้ในความปลอดภัย ลดภาระงานเอกสาร ตอบโจทย์ธุรกิจทุกรูปแบบ ด้วยหลักการ “One Stop Self Service” ครบจบในที่เดียว
จุดเด่นของบริการออนไลน์ TrueBusiness iService สำหรับลูกค้าธุรกิจทรู
  1. Convenient สะดวกสบายใช้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา
  2. Easy ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก มีความคล่องตัวสูงในการบริหารจัดการที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า
  3. Secured ระบบมีความปลอดภัยสูงในการเข้าถึงข้อมูลออนไลน์ ด้วยขั้นตอนการตรวจสอบและเข้ารหัสผู้ใช้งาน
  4. Fast ตรวจสอบการใช้งานได้อย่างรวดเร็วและครบวงจร


ขั้นตอนการชำระเงินผ่าน TrueBusiness iService โดยรองรับลูกค้าที่แต่งตั้งและไม่แต่งตั้งให้ทรูเป็นตัวแทนหักและนำส่งภาษี ณ ที่จ่าย
1. เข้าสู่เว็บไซต์ TrueBusiness iService เมนู บิล&จ่าย เลือก จ่ายบิล
2. เลือกช่องทางชำระบัตรเครดิต หรือ QR
3. เลือกวิธีการหักและนำส่งภาษี ณ ที่จ่าย
4. เลือกบิลที่ต้องการชำระ
5. แนบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
6. กรอกข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิต
7. การชำระเงินสำเร็จ
8. กรณีลูกค้าเป็นผู้หักและนำส่งภาษี ณ ที่จ่าย หลังจากได้รับอีเมล์ยืนยันผลการตรวจสอบเอกสารแล้ว ลูกค้าสามารถจัดส่งเอกสารต้นฉบับหนังสือหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ที่สำนักงานทรูตามที่แจ้งในอีเมล

ขั้นตอนแจ้งโอนชำระเงิน
1. เข้าสู่เว็บไซต์ TrueBusiness iService แล้ว คลิกที่นี่
2. กรอกเลขทะเบียนพาณิชย์
3. แสดงข้อมูลบริษัท และระบุข้อมูลผู้ติดต่อ
4. แจ้งการโอนชำระเงิน
5. ทรูจะดำเนินการตรวจสอบเอกสาร ยอดชำระเงิน และจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีทางอีเมลที่ระบุไว้ภายใน 5 วันทำการ

ขั้นตอนการดาวน์โหลดใบแจ้งค่าบริการ
1. เข้าสู่เว็บไซต์ TrueBusiness iService เมนู บิล&จ่าย และเลือกใบแจ้งค่าบริการ
2. เลือกรอบบิลเดือน
3. ดูบิลหรือดาวน์โหลดบิล
4. ส่งคำขอสำเร็จ และดาวน์โหลดบิล

ขั้นตอนการเปลี่ยนช่องทางการรับใบแจ้ง/ใบเสร็จ
1. เข้าสู่เว็บไซต์ TrueBusiness iService เมนู จัดการบัญชี 
2. เลือก เปลี่ยนช่องทางการรับใบแจ้ง/ใบเสร็จ และเลือกบัญชีที่ต้องการ
3. เลือกช่องทางการรับใบแจ้งค่าบริการและใบเสร็จรับเงิน
4. ทำรายการสำเร็จ

ขั้นตอนการดาวน์โหลดรายงานการใช้งาน
1. เข้าสู่เว็บไซต์ TrueBusiness iService เมนู รายงาน เลือก รายงานสรุปการใช้งาน
2. เลือกรอบบิลเดือน
3. เลือกสาขาหรือบัญชีที่ต้องการ
4. ทำรายการสำเร็จ

ขั้นตอนบริการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย
1. เข้าสู่เว็บไซต์ TrueBusiness iService เมนู จัดการบัญชี เลือก บริการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย
2. กรอกข้อมูลและติดอากรแสตมป์
3. ทำรายการสำเร็จ

ขั้นตอนการดาวน์โหลดใบเสร็จ
1. เข้าสู่เว็บไซต์ TrueBusiness iService เมนู บิล & จ่าย เลือก ประวัติการชำระค่าบริกาาร
2. เลือกเดือนที่ต้องการดูหรือดาวน์โหลด
3. เลือกใบเสร็จที่ต้องการ
4. ทำการายสำเร็จ

ขั้นตอนการเปลี่ยนซิมใหม่เบอร์เดิม (Swap SIM)
1. เข้าสู่เว็บไซต์ TrueBusiness iService เมนู จัดการบริการ เลือก เปลี่ยนซิมใหม่เบอร์เดิม
2. เลือกประเภทซิมที่ต้องการเปลี่ยน
3. ระบุหมายเลขโทรศัพทย์และหมายเลขซิม
4. ทำรายการสำเร็จ

ขั้นตอนการขอรับซิมการ์ดใหม่
1. เข้าสู่เว็บไซต์ TrueBusiness iService เมนู จัดการบริการ เลือก ขอรับซิมการ์ดใหม่
2. ระบุหมายเลขโทรศัพท์พร้อมเลือกเหตุผล
3. เลือกที่อยู่จัดส่งซิมการ์ด
4. ทำรายการสำเร็จ

ขั้นตอนการระงับสัญญาณชั่วคราว/เปิดสัญญาณ
1. เข้าสู่เว็บไซต์ TrueBusiness iService เมนู จัดการบริการ เลือก ระงับสัญญาณชั่วคราว/เปิดสัญญาณ
2. เลือกแท็บ ระงับสัญญาณชั่วคราว หรือ เปิดสัญญาณ
3. ระบุหมายเลขโทรศัพท์พร้อมเลือกเหตุผล
4. ทำรายการสำเร็จ

ขั้นตอนยกเลิกข้อความประชาสัมพันธ์
1. เข้าสู่เว็บไซต์ TrueBusiness iService เมนู จัดการบริการ เลือก ยกเลิกข้อความประชาสัมพันธ์
2. เลือก สาขา/บัญชี หรือ ระบุหมายเลข
3. ทำรายการสำเร็จ

ขั้นตอนการเปิด/ปิดบริการโรมมิ่งต่างประเทศ
1. เข้าสู่เว็บไซต์ TrueBusiness iService เมนู จัดการบริการ เลือก โรมมิ่งต่างประเทศ (IR)
2. เลือกแท็บ เปิดโรมมิ่ง หรือ ปิดโรมมิ่ง
3. ทำรายการสำเร็จ

ขั้นตอนการแก้ไขสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ
1. เข้าสู่เว็บไซต์ TrueBusiness iService เมนู ผู้ดูแลระบบ เลือก จัดการข้อมูลผู้ดูแลระบบ
2. เลือกเมนู 3 จุด ของชื่อผู้ดูแลที่ต้องการแก้ไขสิทธิ์
3. เลือก เพิ่ม หรือ ลด เมนูที่ต้องการ และกดยืนยัน

ขั้นตอนการเพิ่มผู้ดูแลระบบ
1. เข้าสู่เว็บไซต์ TrueBusiness iService เมนู ผู้ดูแลระบบ เลือก เพิ่มผู้ดูแลระบบ
2. กรอกข้อมูลผู้ดูแลระบบ
3. กำหนดสิทธิ์ให้ผู้ดูแลระบบ
4. กำหนดสิทธิ์การใช้งานในเมนูต่างๆ
5. เพิ่มผู้ดูแลระบบเรียบร้อย

ขั้นตอนการเปลี่ยนที่อยู่ในการส่งใบแจ้งค่าบริการ
1. เข้าสู่เว็บไซต์ TrueBusiness iService เมนู ผู้ดูแลระบบ เลือก  เมนู “จัดการบัญชี” เพิ่มผู้ดูแลระบบ
2.  เลือก เปลี่ยนที่อยู่จัดส่งเอกสาร และเลือกบัญชีที่ต้องการ
3.  ใส่ข้อมูลที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่ง
4.  ทำรายการสำเร็จ