บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิตประกันภัย มีนโยบายในการลงทุนด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อการให้บริการที่ดีกับลูกค้า โดยอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์พื้นฐาน สามารถช่วยให้บริการเสนอขาย เรื่องของเคลม ทำรายการออนไลน์ได้แบบเรียลไทม์ เชื่อมต่อระหว่างสาขาหรือสำนักงานบริการทั่วประเทศมีความรวดเร็วฉับไว

ม.ล. ชลิตพงศ์ สนิทวงศ์
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัทชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท ชโย กรุ๊ป คือบริษัทรับจ้างติดตามเร่งรัดหนี้สิน ซื้อหนี้จากสถาบันการเงินมาบริหาร ปลดหนี้ให้กับลูกค้า และ CALL CENTER ทุกธุรกิจของเรา เกี่ยวข้องกับทรูมาโดยตลอด เราใช้โทรศัพท์ของ ทรู เราใช้ E1 SMS และ TRUNK ทรูมีระบบ Backup สำรองให้กับเรา และระบบนำหมู่เพื่อให้ลูกค้าโทรกลับง่าย ทรูตอบโจทย์เราได้ นอกจากเทคโนโลยีที่ดีแล้ว บุคลากรก็ดีด้วย เทคโนโลยีมีความสำคัญต่อทุกองค์กร

คุณสุขสันต์ ยศะสินธุ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

ทิสโก้ได้เพิ่มงบประมาณในการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับมือสำหรับยุคดิจิทัลโดยการใช้ Cloud Platform ที่ทันสมัย ใช้ระบบเปิดเพื่อความรวดเร็ว คล่องตัวด้วยโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของทรู “ทรูบิสิเนส” เป็นหนึ่งใน Partner ที่ทิสโก้ ไว้วางใจให้เข้าร่วมผลักดันและพัฒนาเทคโนโลยีไปด้วยกัน เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายร่วมกัน
“STRONG PARTNER STRONG TOGETHER”


คุณยุถิกา สนธยานาวิน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บริการ
ลูกค้าธุรกิจ
1239
หรือ