ฟาร์มโคนม ไร่ภูนับดาว

ฟาร์มโคนม ไร่ภูนับดาว เลี้ยงโคนมยุคดิจิทัล ใช้บริการ True Digital Cow กับแนวคิคในการนำเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในการติดตามพฤติกรรมของวัว เพิ่มผลผลิต และลดค่าใช้จ่าย

คุณวิชิต พยุหนาวีชัย
เจ้าของฟาร์มโคนม ภูนับดาวฟาร์ม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บริการ
ลูกค้าธุรกิจ
1239
หรือ