ฟาร์มวิจัยสัตว์เคี้ยวเอื้อง ภายใต้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

ฟาร์มวิจัยสัตว์เคี้ยวเอื้องในเขตที่ราบสูง อ.ภูเรือ จังหวัดเลย ภายใต้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ที่ดูแลฟาร์มโคนมได้ตั้งเป้าไว้ว่าภายใน 2 ปีข้างหน้าในส่วนของผลผลิตการรีดนมจะอยู่ที่ 1,300 แม่รีด โดยมีค่าเฉลี่ยต่อตัวที่ 35 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน ได้มีการนำเทคโนโลยี "ทรูฟาร์มคาว" เข้ามาใช้บริหารจัดการทั้งฟาร์ม ทำให้พนักงาน สัตวบาล หรือคุณหมอสามารถจัดการฟาร์มได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งการผสมติดจากเดิมอยู่ที่ 28% ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น 33% เทคโนโลยีนี้ช่วยให้ฟาร์มสามารถจัดการวัว บริหารจัดการฟาร์ม และผลิตน้ำนมที่มีคุณภาพปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค ทำให้พนักงานในฟาร์มมั่นใจเป็นอย่างมากที่จะได้ผลผลิตได้ตรงตามเป้าหมายได้อย่างแน่นอน

 

คุณวิเชียร  สระทองหน 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ผู้จัดการฟาร์ม)  

 

น.สพ. วนัท ทะประสิทธิ์จิตต์ 
นายสัตวแพทย์ประจำฟาร์ม 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จำกัด (CPF)

บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จำกัด บริษัทธุรกิจเกษตรครบวงจรโดยการนำเทคโนโลยีมาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งเกษตรกรคู่ค้าและลูกค้าจากหลากหลายโซลูชันที่ทางกลุ่มทรูได้เข้าไปดูแลไม่ว่าจะเป็นโครงข่ายโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงTrue SD-WAN Cybersecurity รวมถึงเทคโนโลยี5G ขับเคลื่อนให้เกิดเกษตรเทคโนโลยีนำไปสู่การยกระดับคุณภาพเกษตรกรไทยตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน

 
คุณสรรเสริญ สมัยสุต
ประธานสำนักพัฒนาธุรกิจ สำนักประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จำกัด
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
ฟาร์มโคนม ไร่ภูนับดาว

ฟาร์มโคนม ไร่ภูนับดาว เลี้ยงโคนมยุคดิจิทัล ใช้บริการ True Digital Cow กับแนวคิคในการนำเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในการติดตามพฤติกรรมของวัว เพิ่มผลผลิต และลดค่าใช้จ่าย

คุณวิชิต พยุหนาวีชัย
เจ้าของฟาร์มโคนม ภูนับดาวฟาร์ม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บริการ
ลูกค้าธุรกิจ
1239
หรือ