บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ที่ดำเนินธุรกิจให้บริการสาธารณสุขกับคนไทย โดยมีการนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาร่วมดูแลผู้ป่วยจากหลากหลายโซลูชันที่ทางกลุ่มทรูได้เข้าไปดูแลไม่ว่าจะเป็น

โครงข่ายอินเทอร์เน็ต True 5G MedTech Ambulance รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมเครื่องมือแพทย์อัจฉริยะ True 5G Smart QR : QR Code เพื่อการบริการอัจฉริยะ Smart Transportation ระบบบริหารจัดการยานพาหนะอัจฉริยะ และ Smart Monitoring ระบบควบคุมอูณหภูมิและความชื้น

 

คุณธานี มณีนุตร์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด

โรงพยาบาลกรุงเทพ

โรงพยาบาลกรุงเทพ มีปรัชญาคือการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาให้การบริการเพื่อประโยชน์กับผู้ป่วยสูงสุด ทำให้การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ โรงพยาบาลกรุงเทพเลือกใช้บริการของทรูบิสิเนสเข้ามาช่วยเชื่อมโยงข้อมูล พร้อมเครือข่ายที่มีความเสถียรและไว้ใจได้ พร้อมส่งบุคลากรเข้ามาช่วยเหลือในทุก ๆ เรื่อง เป็นเหมือนพาร์ทเนอร์ที่ทำให้ประเทศไทยสามารถก้าวขึ้นสู่การเป็น Medical Hub ระดับโลก

นายแพทย์ สมศักดิ์ หวานกิจเจริญ
Chief Information Officer (CIO)
โรงพยาบาลกรุงเทพ

บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด ในเครือ รพ.กรุงเทพ (BDMS)

SAVE DRUG เป็นร้านขายยา และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ปัจจุบันใช้บริการ Cloud CCTV จากทรูบิสิเนส ทำให้ใกล้ชิดทั้งกับพนักงานและลูกค้า เห็นบรรยากาศการให้บริการในร้าน ซึ่งโซลูชัน Cloud CCTV จะช่วยเก็บบันทึกข้อมูลให้มีความปลอดภัยไว้ในระบบ Cloud ปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวไปอย่างรวดเร็ว IoT เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่มองข้ามไม่ได้ เพราะเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เราเดินไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณมติชน อ่ำดี
ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด) ในเครือ รพ.กรุงเทพ (BDMS)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บริการ
ลูกค้าธุรกิจ
1239
หรือ