ขั้นตอนชำระเงินผ่าน TrueBusiness iService โดยรองรับลูกค้าที่แต่งตั้งและไม่แต่งตั้งให้ทรูเป็นตัวแทนหักและนำส่งภาษี ณ ที่จ่าย

ขั้นตอนการชำระเงินผ่าน TrueBusiness iService โดยรองรับลูกค้าที่แต่งตั้งและไม่แต่งตั้งให้ทรูเป็นตัวแทนหักและนำส่งภาษี ณ ที่จ่าย
1. เข้าสู่เว็บไซต์ TrueBusiness iService เมนู บิล&จ่าย เลือก จ่ายบิล
2. เลือกช่องทางชำระบัตรเครดิต หรือ QR
3. เลือกวิธีการหักและนำส่งภาษี ณ ที่จ่าย
4. เลือกบิลที่ต้องการชำระ
5. แนบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
6. กรอกข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิต
7. การชำระเงินสำเร็จ
8. กรณีลูกค้าเป็นผู้หักและนำส่งภาษี ณ ที่จ่าย หลังจากได้รับอีเมล์ยืนยันผลการตรวจสอบเอกสารแล้ว ลูกค้าสามารถจัดส่งเอกสารต้นฉบับหนังสือหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ที่สำนักงานทรูตามที่แจ้งในอีเมล