ขั้นตอนแจ้งโอนชำระเงินผ่าน TrueBusiness iService

ขั้นตอนแจ้งโอนชำระเงิน
1. เข้าสู่เว็บไซต์ TrueBusiness iService แล้ว คลิกที่นี่
2. กรอกเลขทะเบียนพาณิชย์
3. แสดงข้อมูลบริษัท และระบุข้อมูลผู้ติดต่อ
4. แจ้งการโอนชำระเงิน
5. ทรูจะดำเนินการตรวจสอบเอกสาร ยอดชำระเงิน และจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีทางอีเมลที่ระบุไว้ภายใน 5 วันทำการ