ขั้นตอนการขอรับซิมการ์ดใหม่ผ่าน TrueBusiness iService

ขั้นตอนการขอรับซิมการ์ดใหม่
1. เข้าสู่เว็บไซต์ TrueBusiness iService เมนู จัดการบริการ เลือก ขอรับซิมการ์ดใหม่
2. ระบุหมายเลขโทรศัพท์พร้อมเลือกเหตุผล
3. เลือกที่อยู่จัดส่งซิมการ์ด
4. ทำรายการสำเร็จ