ขั้นตอนการเปิด/ปิดบริการโรมมิ่งต่างประเทศผ่าน TrueBusiness iService

ขั้นตอนการเปิด/ปิดบริการโรมมิ่งต่างประเทศ
1. เข้าสู่เว็บไซต์ TrueBusiness iService เมนู จัดการบริการ เลือก โรมมิ่งต่างประเทศ (IR)
2. เลือกแท็บ เปิดโรมมิ่ง หรือ ปิดโรมมิ่ง
3. ทำรายการสำเร็จ