ขั้นตอนการแก้ไขสิทธิ์ผู้ดูแลระบบผ่าน TrueBusiness iService

ขั้นตอนการแก้ไขสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ
1. เข้าสู่เว็บไซต์ TrueBusiness iService เมนู ผู้ดูแลระบบ เลือก จัดการข้อมูลผู้ดูแลระบบ
2. เลือกเมนู 3 จุด ของชื่อผู้ดูแลที่ต้องการแก้ไขสิทธิ์
3. เลือก เพิ่ม หรือ ลด เมนูที่ต้องการ และกดยืนยัน