ขั้นตอนการเพิ่มผู้ดูแลระบบผ่าน TrueBusiness iService

ขั้นตอนการเพิ่มผู้ดูแลระบบ
1. เข้าสู่เว็บไซต์ TrueBusiness iService เมนู ผู้ดูแลระบบ เลือก เพิ่มผู้ดูแลระบบ
2. กรอกข้อมูลผู้ดูแลระบบ
3. กำหนดสิทธิ์ให้ผู้ดูแลระบบ
4. กำหนดสิทธิ์การใช้งานในเมนูต่างๆ
5. เพิ่มผู้ดูแลระบบเรียบร้อย