ครั้งแรกกับ CloudCall แพ็กเกจระบบตู้สาขาโทรศัพท์ PBX ใช้งานในองค์กรผ่านระบบคลาวด์